Zysk netto FFiL Śnieżka wzrósł r/r do 15,46 mln zł w II kw. 2017 r.

ISBNews
24.08.2017 10:52
A A A


Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 15,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 14,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,98 mln zł wobec 17,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,74 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 178,93 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 30,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 295,44 mln zł w porównaniu z 303,08 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2017 największą grupą w sprzedaży wyrobów w ujęciu wartościowym były produkty dekoracyjne, których udział w sprzedaży wyniósł 85%. Kolejną grupą były wyroby chemii budowlanej z 14% udziałem, natomiast udział wyrobów przemysłowych stanowił 1%. Wartość sprzedanych wyrobów dekoracyjnych wyniosła w omawianym okresie 227 775 tys. zł i była niższa o 4% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Wartość sprzedaży wyrobów chemii budowlanej osiągnęła poziom 36 127 tys. zł i jest to 3-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast sprzedaż pozostałych wyrobów przemysłowych wyniosła 3 308 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 13% (r/r)" - czytamy w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 22,28 mln zł wobec 16,2 mln zł zysku rok wcześniej.

"Polityka inwestycyjna prowadzona w grupie kapitałowej Śnieżka w pierwszym półroczu 2017 roku była kontynuacją polityki z lat poprzednich i skupiała się głównie na poprawie jakości wyrobów, wzroście zdolności produkcyjnych oraz optymalizacji kosztów wytwarzania. Duży nacisk Grupa kładzie również na usprawnianie procesów logistycznych oraz na wzrost wydajności pracy. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w grupie kapitałowej Śnieżka w okresie 6 miesięcy 2017 roku wyniosła 13 737 tys. zł i była niższa od analogicznego okresu ubiegłego roku o 1 117 tys. zł. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były środki własne Grupy" - czytamy także. 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

(ISBnews)