Zysk netto z dz. kont. Arctic Paper wzrósł r/r do 14,82 mln zł w II kw. 2017 r.

ISBNews
28.08.2017 08:57
A A A


Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Arctic Paper odnotowało 14,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 11,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 33,03 mln zł wobec 33,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 703,09 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 721,27 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 49,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1476,99 mln zł w porównaniu z 1499,83 mln zł rok wcześniej.

"Zysk/ strata netto z działalności zaniechanej obejmuje wyniki AP Mochenwangen i spółek utworzonych w celu nabycia Papierni. Ponieważ zarząd Arctic Paper S.A. podtrzymuje gotowość do sprzedaży papierni, jej działalność jest wykazywana jako niekontynuowana. Strata na działalności zaniechanej za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosła 4 003 tys. zł (1 półrocze 2016 roku: 6.340 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

W I poł. 2017 r. wynik EBITDA wyniósł 140 mln zł (wzrost o 4,2% r/r), a zysk operacyjny sięgnął 77,1 mln zł (wzrost o 2,8%).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 3,73 mln zł wobec 16,44 mln zł straty rok wcześniej.

"Arctic Paper osiągnął dobre wyniki w segmencie papieru, pomimo dalszego wzrostu cen celulozy. Wpłynęła na to m.in. poprawa struktury kosztów i finansowania, co zwiększyło elastyczność operacyjną i konkurencyjność Grupy. Istotną rolę w wypracowaniu dobrych wyników w segmencie papieru odegrała również rozbudowa oferty produktowej oraz odpowiedni dobór asortymentu w tym segmencie" - skomentował prezes Per Skoglund, cytowany w raporcie

W segmencie papieru (z wyłączeniem Rottneros) Grupa osiągnęła w I połowie 2017 r. EBITDA w wysokości 65,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9,3% r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 27,6%, do blisko 25,7 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej w I połowie 2017 r. wyniósł prawie 26 mln zł, tj. o 96,3% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły blisko 1,09 mld zł, czyli o 3,6% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło poziom 98%, podał też prezes.

Wyniki w segmencie celulozy (Rottneros) prezes ocenił jako "nadal bardzo solidne", przy czym zwrócił uwagę, że zysk i marże pozostawały na dobrym poziomie.

"Dobre wyniki Rottneros zostały osiągnięte pomimo nieplanowanego wstrzymania produkcji w fabryce celulozy Vallvik w kwietniu tego roku. Zmiany cen celulozy wytwarzanej przez Rottneros (NBSK) były korzystne dla firmy. Jednocześnie inwestycje realizowane w ramach programu Agenda 500 pozwalają na wyższe wolumeny produkcji" - wskazał Skoglund.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)