OT Logistics złożył ofertę w przetargu ponad 11,75% akcji Luka Rijeka

ISBNews
29.08.2017 09:45
A A A


Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Oferta wiążąca OT Logistics na nabycie 11,75% akcji Luka Rijeka d.d. jest jedyną złożoną w przetargu ofertą zawierającą wszystkie wymagane elementy, podała spółka.

"Akcje będące przedmiotem przetargu stanowią 11,75% kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d. Zgodnie ze złożoną przez spółkę ofertą łączna cena nabycia ww. akcji została określona na 45,6 mln zł, co stanowi 50 HRK za jedną akcję (warunki przetargu określały minimalną cenę za jedną akcję w wysokości 49 HRK)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z warunkami przetargu, obecnie nastąpi weryfikacja formalna złożonej oferty i podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji oferty bądź jej odrzucenia. W przypadku akceptacji oferty spółki sprzedaż akcji nastąpi w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, która zostanie rozliczona w dniu 7 września 2017 roku, podano również.

OT Logistics jest akcjonariuszem spółki Luka Rijeka od 2015 roku. Posiada obecnie 20,81% akcji tej spółki. Po skutecznym nabyciu akcji będących przedmiotem ww. przetargu OT Logistics zwiększy posiadany udział do 32,56% kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d., przypomniano.

"Nabycie akcji Luka Rijeka d.d. - operatora największego portu w Chorwacji wpisuje się w przyjętą kwietniu 2016 roku strategię rozwoju grupy kapitałowej OT Logistics na lata 2016-2021, która zakłada m.in. przejęcie kontroli nad spółką Luka Rijeka d.d." - podsumowano.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2016 r. miała 712 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)