Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
29.08.2017 18:52
A A A


Dino Polska odnotowało 46,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 37,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

IMS odnotowało 2,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 91,4 mln zł (ekwiwalent 21,4 mln euro) w podporządkowane obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski w ramach programu o wartości 1,7 mld zł, podał EBOR.

Mabion otrzymał od firmy zakontraktowanej do analiz wyników związanych z farmakokinetyką w badaniu nad lekiem MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) wstępny raport z wyniku w zakresie pierwszorzędowych i drugorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych badania klinicznego. Wynik ten jest pozytywny, podała spółka. 

Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o emisji 1,5 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do akcji serii G w ramach porozumienia z GPV I, wynika z uchwał walnego.

ING Bank Śląski oraz Twisto Payments a.s. z siedzibą w Czechach złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

Mostostal Warszawa podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie umowę w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały" za 32,1 mln zł brutto, podała spółka.

Neuca oczekuje, że marka własna Genoptim, skupiająca leki na receptę - jako najbardziej marżowa grupa produktów - będzie miała coraz większe znaczenie w portfolio spółki. Neuca przygotowuje się do skokowego wzrostu liczby produktów Rx w 2019 i kolejnym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski. 

Voice Contact Center z Grupy OEX zwiększył liczbę stanowisk w lubelskim oddziale o 25%, poinformowała spółka. Obecnie dysponuje ponad 600 stanowiskami operacyjnymi w trzech lokalizacjach i należy do największych contact centers w Polsce, podano także.

Neuca ma jeszcze przestrzeń do zwiększania corocznie dywidendy na akcję. Obniżenie prognozy zysku za 2017 rok netto do 100  mln zł wobec 115 mln zł wcześniej nie wpływa na politykę dywidendową, zakładającą wzrost dywidendy na akcję o 10-15% rokrocznie, poinformowali przedstawiciele spółki. 

QubicGames oczekuje bardzo dobrego zamknięcia bieżącego roku, dzięki wprowadzeniu gier na Nintendo Switch, poinformował ISBnews prezes Jakub Pieczykolan. W kolejnych ośmiu miesiącach celuje w wydanie łącznie ośmiu tytułów na tę platformę.

Neuca ocenia, że prognoza zysku netto na 2017, która została obniżona w ub. miesiącu do 100 mln zł jest bardzo ambitna. Spółka nadal będzie publikować prognozy rocznych wyników, poinformował prezes Piotr Sucharski. 

Grupa WP chce utrzymać dynamikę wzrostu w drugim półroczu 2017 r., dzięki nowym produktom dla klientów e-commerce i nowym formatom wizerunkowym z wysokim "viewability", poinformował prezes grupy Jacek Świderski.

Grupa WP "intensywnie pracuje" nad kolejnymi akwizycjami w segmencie e-commerce, poinformował prezes Jacek Świderski.

Proces pozyskiwania inwestora dla Emperii Holding jest na etapie "zaawansowanego due diligence" i przebiega zgodnie z harmonogramem założonym przez spółkę, poinformował wiceprezes Cezary Baran.

Redan zakłada, że w segmencie modowym zanotuje w tym roku znaczną lepszą sprzedaż niż w ubiegłym roku, a w przypadku sieci TXM zarząd stawia m.in. na większy udział w sprzedaży produktów z importu bezpośredniego, poinformował prezes Redanu Bogusz Kruszyński.

Niedawne podjęcie przez MCI Capital uchwały o upoważnieniu do podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma charakter przyszłościowy i nie wiąże się z żadnymi skonkretyzowanymi obecnie planami, poinformowała wiceprezes i dyrektor finansowy Ewa Ogryczak.

Łączne nakłady inwestycyjne Arctic Paper w tym roku powinny wynieść 170 mln zł wobec ok. 160 mln zł zrealizowanych w 2016 r., poinformował prezes Per Skoglund.

Grupa Murapol uruchomiła sprzedaż 81 mieszkań w inwestycji Murapol Nadmorskie Tarasy w Gdyni, poinformowała spółka. Jest to pierwszy projekt mieszkaniowy w tym mieście.

Inpro wprowadziło do sprzedaży 193 mieszkania w ramach nowego osiedla Azymut w Gdyni, poinformowała spółka.

Data premiery gry "Astro Bears Party" została przesunięta na wrzesień 2017 roku, poinformował QubicGames, producent gry. Przesunięcie daty premiery związane jest z przedłużeniem procesu certyfikacji gry na konsolę Nintendo Switch.

TXM odnotowało 12,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta wiążąca OT Logistics na nabycie 11,75% akcji Luka Rijeka d.d. jest jedyną złożoną w przetargu ofertą zawierającą wszystkie wymagane elementy, podała spółka.

Mercator Medical odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kogeneracja odnotowała 114,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 111,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistula Group planuje przeznaczyć w tym roku łącznie 15 mln zł na rozwój sieci detalicznej oraz na inwestycje odtworzeniowe, podała spółka. Celem na ten rok jest osiągnięcie łącznie 405 salonów wszystkich marek odzieżowych oraz segmentu jubilerskiego.

Vistula Group odnotowała 14,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 12,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Redan odnotował 8,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 4,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa WP odnotowała 13,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w II kw. 2017 r. wobec 12,81 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Neuca odnotowała 11,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 21,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia Holding planuje, że sieć detaliczna Stokrotka zwiększy się o 72 nowe sklepy w tym roku, podała spółka. Na koniec I półrocza 2017 roku sieć tworzyło łącznie 386 sklepów.

Emperia Holding odnotowała 15,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 10,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PEManagers odnotowało 3,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

IMC odnotowało 30,3 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 32,8 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso odnotowała 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2017 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa rolnicza IMC wypłaci dywidendę zaliczkową w wysokości 0,05 euro na akcję 27 września. Dniem dywidendy będzie 20 września, podano także.

Portfel zamówień Grupy Unibep ma wartość ok. 2,3 mld zł, poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki. Unibep liczy na pozyskanie zleceń z kolejnego rynku zagranicznego - Ukrainy, dodał prezes.

Baltona odnotowała 0,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep odnotował 14,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 13,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)