Projekt budżetu 2018: Wzrost PKB wyniesie po 3,8% rocznie w latach 2018-2020

ISBNews
29.08.2017 19:03
A A A


Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski utrzyma się corocznie na poziomie 3,8% w latach 2018-2020, zaś w 2021 r. obniży się do 3,6%, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

W projekcie przyjęto - zgodnie z wcześniejszymi informacjami - że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, by w 2018 r. przyspieszyć do 3,8%. "Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe" - czytamy w uzasadnieniu.

"Tempo wzrostu potencjalnego PKB w prognozowanym okresie przyspieszy stopniowo z poziomu 2,9% szacowanego dla 2016 r. do 3,8% w 2018 r. Do poprawy tego tempa wzrostu w największym stopniu przyczyni się zakładane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu PKB. Dodatkowo, wsparciem potencjalnego wzrostu polskiej gospodarki będzie prognozowany dalszy spadek stopy bezrobocia równowagi, który będzie łagodzić wpływ negatywnych tendencji demograficznych" - czytamy także w uzasadnieniu.

Poniżej tabela z wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2016-2021

Projekt budżetu 2018: Wzrost PKB wyniesie po 3,8% rocznie w latach 2018-2020

 

Wzrost PKB Polski utrzyma się corocznie na poziomie 3,8% w latach 2018-2020, zaś w 2021 r. obniży się do 3,6%, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

W projekcie przyjęto - zgodnie z wcześniejszymi informacjami - że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, by w 2018 r. przyspieszyć do 3,8%. "Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe" - czytamy w uzasadnieniu.

"Tempo wzrostu potencjalnego PKB w prognozowanym okresie przyspieszy stopniowo z poziomu 2,9% szacowanego dla 2016 r. do 3,8% w 2018 r. Do poprawy tego tempa wzrostu w największym stopniu przyczyni się zakładane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu PKB. Dodatkowo, wsparciem potencjalnego wzrostu polskiej gospodarki będzie prognozowany dalszy spadek stopy bezrobocia równowagi, który będzie łagodzić wpływ negatywnych tendencji demograficznych" - czytamy także w uzasadnieniu.

Poniżej tabela z wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2016-2021
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
PKB, zmiana % 2,7 3,6 3,8 3,8 3,8 3,6
Eksport, zmiana % 9 7,1 6,4 6 6 6
Import, zmiana % 8,9 7,7 6,9 6,1 6,1 6
Popyt krajowy, zmiana % 2,4 3,8 3,9 3,8 3,8 3,6
  Spożycie, zmiana % 3,6 3,9 3 3,1 3,1 3
    - prywatne, zmiana % 3,8 4 3,5 3,5 3,5 3,5
    - publiczne, zmiana % 2,8 3,5 1,3 1,6 1,5 1,5
Nakłady brutto na środki trwałe, zmiana % -7,9 7,2 7,6 7,3 7 5,5
CPI, zmiana % średnioroczna -0,6 1,8 2,3 2,3 2,5 2,5
PPI, zmiana % średnioroczna -0,1 3,9 2,2 2,3 2,3 2,5
Stopa bezrobocia rej. (koniec roku) 8,3 7,2 6,4 6,1 6 6
Stopa proc. operacji otwartego rynku (średnio w okresie) 1,5 1,5 2,3 2,5 3,1 3,5
Saldo obrotów bieżących, % PKB -0,3 -0,9 -1 -1 -1,1 -1,2


(ISBnews)