Ferrum ma porozumienie restrukturyzacyjne z PFR, MWAM i Mezzanine FIZAN

ISBNews
31.08.2017 14:48
A A A


Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Ferrum zawarł z MW Asset Management (MWAM), Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP) - należącym do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Mezzanine Funduszem Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Mezzanine FIZAN) - zarządzanym przez Credit Value Investments (CVI) oraz kontrolowaną przez FIPP spółką celową Watchet porozumienie w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań, podała spółka.

"Inwestorzy podjęli działania zmierzające do skupienia całości długoterminowego zadłużenia finansowego Ferrum w wysokości ok. 95 mln zł celem jego refinansowania i skonwertowania na akcje nowej emisji. Jednocześnie, mając na uwadze zagwarantowanie stabilności operacyjnej spółki, inwestorzy dodatkowo udzielili spółce 30 mln zł pożyczki na kapitał obrotowy" - czytamy w komunikacie.

Ferrum zawarło z inwestorami umowę pożyczki obrotowej w łącznej kwocie 30,6 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności oraz umowę pożyczki refinansowej w łącznej kwocie ok. 41,4 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie wierzytelności w kwocie równej kwocie pożyczki, przysługującej aktualnie CC 94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, a nabytych przez ten podmiot pośrednio od mFaktoring.

Po uzyskaniu wymaganej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Ferrum przez FIPP oraz MWAM, przygotowane, zgłoszone i zaakceptowane zostaną propozycje układowe w przewidujące: konwersję na nowe akcje Ferrum wierzytelności układowych oraz, opcjonalnie prolongatę spłaty wierzytelności z tytułu pożyczki obrotowej. Cena emisyjna nowych akcji spółki na potrzeby konwersji została ustalona na 4,5 zł za jedną akcję.

"Szacuje się, że nowe akcje spółki stanowiłyby łącznie ok. 46% kapitału zakładowego spółki (po konwersji)" - podano.

Dodatkowo, na zasadach wskazanych w porozumieniu, Watchet będzie mógł do końca 2019 roku nabyć wszystkie posiadane przez Ferrum 1 386386 akcje własne za cenę 4,1 zł za jedną akcję.

"Ferrum to spółka z olbrzymim potencjałem, dostarczająca wysokiej jakości rury dla strategicznych inwestycji w polską infrastrukturę, tj. w szczególności w przesył i dystrybucję gazu oraz dostarczająca światowej klasy konstrukcje spawane dla sektorów takich, jak energetyka czy hutnictwo. Inwestycja jest zgodna ze strategią Polskiego Funduszu Rozwoju, która zakłada inwestowanie w rozwój polskich przedsiębiorstw i podnoszenie ich konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Inwestycja wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju" - powiedział wiceprezes ds. inwestycyjnych PFR Marcin Piasecki, cytowany w komunikacie.

"Bardzo cieszymy się z możliwości uczestniczenia w transakcji obejmującej swoim zakresem zarówno refinansowanie zadłużenia długoterminowego, realizowane przy wykorzystaniu możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, jak też finansowanie dalszego rozwoju spółki. Wierzymy, że przed Ferrum otwiera się zupełnie nowa perspektywa rynkowa, którą spółka będzie mogła w pełni wykorzystać dzięki pozyskanemu finansowaniu" - dodał Marcin Leja, dyrektor zarządzający CVI.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)