Zysk netto Larq spadł r/r do 19,01 mln zł w I poł. 2017 r.

ISBNews
01.09.2017 09:38
A A A


Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Larq odnotował 19,01 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 26,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,77 mln zł wobec 33,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,38 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 3,48 mln zł rok wcześniej.

"W wyniku zaadaptowania zasad rachunkowości w ramach których Larq przyjął status jednostki inwestycyjnej, począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku spółka wycenia inwestycje portfelowe w wartości godziwej przez wynik finansowy. Zmiana zasad rachunkowości spowodowała konieczność dostosowania i przekształcenia wyników finansowych spółki za poszczególne kwartały 2016 rok tak, aby były porównywalne do wyników wypracowanych w 2017 roku. Poniższa tabela podsumowuje główne dane finansowe spółki za I półrocze 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że w konsekwencji zmian zasad rachunkowości kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągane przez spółkę wyniki finansowe jest wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.

"W I półroczu 2017 roku, z uwagi na dobre wyniki finansowe jakie wypracowały spółki portfelowe jak i wycenę Nextbike w ramach transakcji PreIPO na 126 mln zł, wartość portfela inwestycji jakie spółka wycenia przez wynik finansowy, wzrosła w I półroczu 2017 roku o ponad 29 mln zł i wyniosła blisko 120 mln zł. Wzrost wyceny portfela aktywów finansowych jakie spółka posiada przełożył się na osiągnięcie przez Larq w I półroczu 2017 roku zysku netto na poziomie 19 mln zł wobec blisko 27 mln zł w I półroczu 2016 roku (wynik przekształcony)" - czytamy dalej.

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie. W 2016 roku spółka zakończyła etap przekształcania, w ramach którego przeniosła swoje główne aktywa do funduszu Larq Growth Fund I FIZ. 100% certyfikatów funduszu jest w posiadaniu Larq Fund Management sp. z o.o. ? jednostki w 100% zależnej od Larq S.A.

(ISBnews)