Biomed-Lublin podwyższy kapitał o do 8 mln akcji serii J, K, L i Ł

ISBNews
01.09.2017 10:34
A A A


Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 800 tys. zł poprzez emisję nie więcej niż 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J, nie więcej niż 2 mln akcji serii K, nie więcej niż 2 mln akcji serii L i nie więcej niż 2 mln akcji serii Ł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcje będą przeznaczone do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, wynika także z uchwał.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed-Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)