UOKiK: Bank Pocztowy zwróci klientom opłaty za papierowe wyciągi

ISBNews
01.09.2017 12:08
A A A


Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy - zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) - odda klientom opłaty, które pobierał za przesyłanie wyciągu w formie papierowej, podał Urząd. 

Postępowanie przeciwko Bankowi Pocztowemu zostało wszczęte w grudniu 2015 r. UOKiK podał, że wątpliwości wzbudziły dwie praktyki:

- konsumenci otrzymali listy z informacją o zmienionej taryfie opłat i prowizji, jednak bank nie wskazał podstawy prawnej ani czynników, które miały wpływ na zaproponowane zmiany. W związku z tym, klient Banku Pocztowego nie mógł zweryfikować, czy zmiana warunków umowy była dopuszczalna. Bank zaniechał stosowania tej praktyki.

- bank wprowadził nowe stawki za sporządzanie i przesyłanie wyciągów w formie papierowej. Klienci, którzy otrzymywali je za darmo, musieli zacząć płacić. Ci, którzy płacili mniej, zaczęli płacić więcej. Bank dobrowolnie zobowiązał się do tego, że zrekompensuje straty klientom, które ponieśli w wyniku stosowania tej praktyki, podano w komunikacie.

"Nasze wątpliwości budzi to, że konsument nie może skontrolować, czy zmiany zostały wprowadzone prawidłowo. Jeżeli bank zmienia warunki umowy, to powinien poinformować konsumenta o podstawach faktycznych i prawnych, które go do tego uprawniają" - skomentował prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że jeśli z kolei bank chciał wprowadzić opłaty klientom, którzy do tej pory otrzymywali wyciągi za darmo, powinien wcześniej otrzymać pisemną zgodę na inną - darmową - drogę przesyłania tych informacji, np. e-mailem.

"Konsument powinien mieć wybór i podjąć świadomą decyzję o tym, w jakiej formie chce być informowany o stanie swojego rachunku, co dotyczy zarówno etapu zawierania umowy, jak i dalszego jej wykonywania" - powiedział prezes UOKiK.

Bank Pocztowy zrekompensuje straty konsumentom: klienci Banku Pocztowego, którzy przed wprowadzeniem nowych opłat dostawali wyciągi za darmo, otrzymają zwrot poniesionych kosztów. Konsumenci, którzy zaczęli płacić więcej, uzyskają zwrot różnicy w opłatach wynikających z podwyżki za wyciągi. Klient Banku Pocztowego powinien wystąpić z wnioskiem o zwrot opłat.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Aktywa Banku Pocztowego wzrosły o 1,6% w skali roku do 7,24 mld zł na koniec czerwca 2017 r. 

(ISBnews)