PGNiG Termika połączyła PTEP i PEC w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

ISBNews
01.09.2017 15:32
A A A


Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (PTEP) i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju zostały połączone w spółkę PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, podało PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

"PGNiG Termika, kupując w 2016 roku od Jastrzębskiej Spółki Węglowej obie spółki, widziała olbrzymią szansę na stworzenie silnej firmy energetycznej, funkcjonującej na terenie całego Śląska. Po kilku miesiącach od rozpoczęcia pierwszych prac oficjalnie doszło do połączenia spółek PTEP i PEC, które od dzisiaj funkcjonują jako jeden organizm, pod nazwą PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że fuzja nie ma wpływu na relacje z klientami, nadal świadczone będą usługi dostaw ciepła dla mieszkańców. Dodatkowo spółka produkować będzie energię elektryczną i cieplną na potrzeby przemysłu oraz sprężone i chłodne powietrze na potrzeby kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W kwietniu 2016 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju za 190,4 mln zł. W sierpniu 2016 r. JSW zawarła z PGNiG Termika umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej "Jastrzębie" za kwotę 371,82 mln zł.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)