CEZ ESCO Poland złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie spółki OEM Energy

ISBNews
05.09.2017 09:18
A A A


Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - CEZ ESCO Poland B.V. złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad OEM Energy, podał urząd.

Wniosek wpłynął 1 września, sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez CEZ ESCO Poland B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia bezpośredniej wyłącznej kontroli nad OEM Energy sp. z o.o. z siedzibą w Marklowicach" - czytamy w komunikacie.

CEZ ESCO Poland należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi ČEZ, a. s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska. CEZ jest spółką akcyjną, której akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych w Pradze oraz w Warszawie. Spółki należące do grupy CEZ zajmują się głównie wydobyciem i sprzedażą węgla, produkcją i dystrybucją elektryczności i ciepła, sprzedażą elektryczności, gazu ziemnego, zarówno w Czechach, jak i w innych krajach, w tym w Polsce. 

OEM Energy w chwili obecnej kontrolowana jest przez spółkę OEM GROUP sp. z o.o. sp. k. Głównym przedmiotem działalności OEM Energy jest sprzedaż, montaż i serwisowanie urządzeń energii odnawialnej (w tym kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych).

(ISBnews)