US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

ISBNews
06.09.2017 08:56
A A A


Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zdecydował o wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczącej stwierdzenia zaległości podatkowej Emperii Holding oraz zdecydował o przyjęciu zabezpieczeń, podała spółka.

"Spółka otrzymała z kancelarii podatkowej, ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie, informację o doręczeniu w dniu 5 września 2017 r.:

1) Postanowienia naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wstrzymaniu do dnia 20 sierpnia 2018 r. wykonania decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.,

2) Postanowienia naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o przyjęciu do dnia 20 sierpnia 2018 r. zabezpieczenia należności naczelnika tut. Urzędu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. w postaci czterech gwarancji bankowych do łącznej wysokości 198,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

21 sierpnia 2017 r. Emperia złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie skargę na decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, a także złożyła do naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z wnioskiem o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. z odsetkami za zwłokę, w formie gwarancji bankowej.

9 sierpnia br. dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie utrzymał decyzję zobowiązania podatkowego Emperia Holding w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w wysokości 142,46 mln zł.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)