PwC: Zmiany we wsparciu inwestycji zwiększą ich liczbę, poprawią konkurencyjność

ISBNews
06.09.2017 16:31
A A A


Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Ogłoszony dziś podczas Forum Ekonomicznym w Krynicy projekt koncepcji wsparcia inwestorów w Polsce w ramach instrumentu zwolnień podatkowych powinien zdecydowanie wpłynąć na zwiększenie liczby i skali inwestycji, a jednocześnie poprawić naszą konkurencyjność wobec krajów regionu, uważa wicedyrektor w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC Rafał Pulsakowski.

"Dostępność zwolnienia z CIT w dowolnym miejscu w Polsce jest długo oczekiwanym uelastycznieniem reguł wspierania nowych inwestycji. Dotychczas funkcjonujące ograniczenie tego instrumentu do terytorium Stref było odpowiedzią na problemy lat 90. ubiegłego wieku i już od dawna nie spełniało pierwotnych celów, a od strony praktycznej znacząco utrudniało i wydłużało proces uzyskania zezwolenia strefowego. Uwolnienie tego instrumentu od wyraźnych granic powinno zdecydowanie wpłynąć na zwiększenie liczby i skali inwestycji zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, a jednocześnie poprawić naszą konkurencyjność wobec krajów regionu dysponującymi już dzisiaj bardziej przyjaznymi systemami wsparcia inwestycji" - powiedział Pulsakowski, cytowany w komunikacie PwC.

Według zaprezentowanej dziś koncepcji, obecna ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) będzie tym samym funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już dotychczas zezwoleń strefowych. Projekt nowych przepisów zakłada m.in. możliwość korzystania ze zwolnienia z CIT przez firmy lokujące inwestycje w dowolnym miejscu w Polsce, ocenę projektów pod kątem jakościowym i ilościowym oraz konkretny okres na wykorzystanie zwolnienia podatkowego w miejsce sztywnego terminu funkcjonowania SSE.

"Zlikwidowanie procesu obejmowania gruntów prywatnych statusem Strefy powinno zdecydowanie przyspieszyć proces podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji w Polsce. Firmy planujące skorzystać z zachęt inwestycyjnych z tytułu realizacji nowego projektu inwestycyjnego nie będą już ograniczone wyborem konkretnych terenów albo objętych już statusem Strefy albo takich, które takim statusem objąć dopiero należy. Czynnik czasowy jest dla wielu firm kluczowy i z naszej praktyki wynika, iż wiele z nich nie mogło sobie pozwolić na wielomiesięczny proces rozszerzania granic strefy na takie grunty, przez co Polska mogła tracić cenne projekty" - skomentował wicedyrektor w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC Jacek Zimoch.

Ministerstwo Rozwoju przewiduje jednak, iż nie każdy projekt będzie się kwalifikował do otrzymania zwolnienia podatkowego. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem przejrzystych warunków: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy, podkreśliło PwC.

W przypadku kryteriów jakościowych, na preferencyjne warunki mogą liczyć inwestycje lokowane na obszarach o podstawowej intensywności pomocy publicznej wynoszącej obecnie 35% i 50% oraz tych wskazanych w "Programie dla Śląska". Dla tych terenów obowiązywać będą niższe pułapy minimalnej liczby punktów, jakie projekt będzie musiał spełnić w ocenie jakościowej.

"W dotychczasowym systemie funkcjonującym w SSE kluczowe znaczenie miały kryteria ilościowe związane z liczbą nowych miejsc pracy i wielkością nakładów inwestycyjnych, przez pryzmat których oceniano możliwość włączenia gruntu prywatnego inwestora w obszar SSE. Wprowadzenie kryteriów jakościowych to postawienie na wysokowartościowe inwestycje, co może być wyzwaniem dla części inwestorów. Ważne jest, aby takie kryteria były konkretnie opisane w nowych przepisach, tak aby proces oceny projektów był jak najbardziej przejrzysty i przewidywalny dla nowych inwestorów" - wskazał Zimoch.

Eksperci PwC podkreślają, że zastąpienie sztywnego terminu życia SSE jednolitym okresem na wykorzystanie ulgi to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Przy spadającej z roku na rok atrakcyjności stref (coraz krótszy okres na konsumpcję wypracowanego zwolnienia) nowy instrument spotka się z pewnością z dużym zainteresowaniem inwestorów, podsumowano w materiale.

(ISBnews)