BGK rozdysponuje blisko 1 mld zł w ramach 2 programów dot. mieszkań

ISBNews
07.09.2017 15:03
A A A


Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nabór w programie budownictwa czynszowego, gdzie o 900 mln zł mogą się ubiegać spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, poinformowała instytucja.  BGK ma do dyspozycji także 75 mln zł na bezzwrotne dofinansowanie inwestycji w ramach kolejnej edycji rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, dodano.

"Finansowanie mieszkalnictwa jest strategicznym filarem działalności BGK. Współpracujemy z rządem przy pilotażowych rozwiązaniach dotyczących programu Mieszkanie Plus. Udzielamy kredytów inwestorom, by budowali mieszkania dla osób o umiarkowanych dochodach. Z Funduszu Dopłat przekazujemy gminom środki na budownictwo komunalne i socjalne. Z kolei w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego kredytem preferencyjnym wspieramy inwestycje mieszkaniowe realizowane przez TBS-y, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe" - powiedział wiceprezes Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.

Program Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC), uruchomiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz BGK, ma pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w zasobach komunalnych swojej gminy, podano także.

"W programie SBC inwestorzy złożyli w pierwszych dwóch edycjach blisko 100 wniosków obejmujących budowę ponad 4,5 tys. mieszkań, na kwotę znacząco przekraczającą pół miliarda złotych. Na bieżąco podpisujemy umowy, a pierwsi najemcy w Krośnie wprowadzili się do mieszkań w lipcu. Trzecia edycja różni się od poprzednich tym, że ustawowo zostały złagodzone warunki przystąpienia inwestorów do programu. Przede wszystkim nie ma już wymogu przeznaczania co najmniej połowy budowanych mieszkań dla osób wychowujących dzieci, co stanowiło barierę dla niektórych projektów" - dodał dyrektor departamentu budownictwa społecznego Dariusz Stachera, również cytowany w komunikacie.

W programie dofinansowania budownictwa socjalnego i komunalnego wsparcie kierowane jest do gmin, związków międzygminnych, spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego w ramach kolejnej edycji rządowego programu. Przewiduje on bezzwrotną dotację sięgającą 55% kosztów inwestycji w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, podano również.

"Od początku trwania programu, czyli od 2007 r., przyznaliśmy bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 940 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1 379 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości blisko 3 mld zł. Dzięki wsparciu budżetu w całej Polsce powstało już 15 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 6,4 tysięcy jest w trakcie realizacji. Te dane pokazują, jak ważny społecznie jest ten program" - dodał zastępca dyrektora departamentu usług agencyjnych Przemysław Osuch.

Termin składania wniosków w obydwu programach w Banku Gospodarstwa Krajowego mija 30 września br. 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.

(ISBnews)