OT Logistics nabyło 11,75% walorów Luka Rijeka, ogłosi wezwanie na akcje

ISBNews
07.09.2017 15:38
A A A


Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - OT Logistics nabył 1 584 124 akcji Luka Rijeka d.d. (11,75% kapitału), zwiększając udziały w kapitale operatora największego portu w Chorwacji do 32,56%. W związku z tym ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka, podała spółka.

"Po nabyciu ww. akcji emitent zwiększył posiadany udział do 32,56% kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d. W związku z powyższym zgodnie z prawem chorwackim emitent zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. Wezwanie zostanie ogłoszone po przygotowaniu dokumentacji w trybie i na warunkach zgodnych z prawem chorwackim" - czytamy w komunikacie.

4 września br. oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka, warta 79,2 mln HRK (tj. 50 HRK za jedną akcję), została zaakceptowana.

"Przejęcie kolejnego pakietu udziałów w Luka Rijeka d.d. jest realizacją jednego z celów zapisanych w naszej strategii z 2016 r. Pozwoli to na efektywne zarządzanie portem i umożliwi stworzenie kompleksowej oferty dla klientów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak np. Węgry, Czechy, Słowacja czy Serbia. Chcemy też znacznie zwiększyć wolumen przeładunków w porcie w Rijece i wykorzystać port jako ważne miejsce na szlaku Bałtyk - Adriatyk" - skomentował prezes Zbigniew Nowik, cytowany w komunikacie.

OT Logistics jest akcjonariuszem spółki Luka Rijeka od 2015 roku.

W osobnym komunikacie OT Logistics ujawniło z opóźnieniem, że 28 kwietnia 2016 r. zawarło umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której bank udzielił spółce długoterminowego kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem wyłącznie na zakup akcji Luka Rijeka. Całkowite zobowiązanie kredytowe z tytułu umowy kredytowej wynosi do 125 mln zł. Uzyskany kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku ustaloną na warunkach rynkowych. Odsetki są płatne w okresach kwartalnych. Okres dostępności kredytu upływa 30 września 2017 roku. Spłata kredytu nastąpi nie później niż do 29 grudnia 2023 roku.

W ramach uzyskanego finansowania kwota 46,6 mln zł została przeznaczona na nabycie 1 584 124 akcji Luka Rijeka w drodze przetargu. Pozostałe środki spółka może przeznaczyć na nabycie kolejnych akcji Luka Rijeka w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Długoterminowy kredyt inwestycyjny obejmuje również możliwość wystawienia gwarancji bankowej w maksymalnej wysokości do 125 mln zł na potrzeby przeprowadzenia ww. wezwania, podano także.

"Finansowanie dla OT Logistics wpisuje się w strategiczne cele Banku Gospodarstwa Krajowego, wśród których jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw za granicą. Warto dodać, że transakcja jest złożona i innowacyjna, a produkt finansowy 'uszyliśmy na miarę'. Wraz z naszymi klientami zdobywamy doświadczenie na kolejnych rynkach - to pierwsza nasza transakcja w Chorwacji i pierwsza tak duża inwestycja polskiej firmy w tym kraju. W I półroczu zwiększyliśmy zaangażowanie w obszarze eksportu i ekspansji zagranicznej do 2,7 mld zł, a przed nami kolejne ciekawe projekty w Afryce i na Bliskim Wschodzie" - powiedział członek zarządu BGK Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2016 r. miała 712 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)