Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
11.09.2017 18:19
A A A


Erbud podjął uchwałę o prywatnej emisji 52 000 niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 52 mln zł, podała spółka.

PKO Bank Hipoteczny upoważnił HSBC, PKO Bank Polski, LBBW and UBS Investment Bank do współprowadzenia księgi popytu w potencjalnej, benchmarkowej emisji listów zastawnych denominowanych w euro, podał bank. 

Spółka zależna Bestu - Best Capital Italy s.r.l., podpisała umowę nabycia portfela wierzytelności niezabezpieczonych o wartości nominalnej 146 mln euro na rynku włoskim, podał Best.

Atal podwyższył  wartość programu emisji obligacji z 60 mln zł do maksymalnej kwoty 80 mln zł, z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich.

Vindexus odnotował 9,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen razem z firmą Traficar rozszerza projekt carsharingu, w ramach którego koncern pełni funkcję strategicznego partnera paliwowego, poinformowała spółka. W Krakowie klienci sklepu IKEA mogą już wypożyczać samochody dostawcze Renault Kangoo na minuty, dodano.

Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 2,91% w skali roku do 13,59 TWh w sierpniu br., wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Echo Investment widzi bardzo dobrą perspektywę dla II półrocza br. w związku z zaplanowanymi na ten czas działaniami, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

Bank Pocztowy wypracował 1,57 mln zł zysku netto w I poł. 2017 roku wobec 9,65 mln zł rok wcześniej. Wysokie odpisy na kredyty - szczególnie gotówkowe - będą ciążyć jeszcze na wynikach II półrocza, ale cały rok bank zakończy zyskiem, poinformował ISBnews prezes Sławomir Zawadzki.

Open Finance przyłączył się do konsorcjum podmiotów sprzedających akcje LC Corp po 2,05 zł za walor, podała spółka.

Echo Investment negocjuje obecnie nabycie projektów i gruntów pod inwestycje na łącznie ok. 390 tys. m2 potencjalnej powierzchni w obiektach biurowych, handlowych oraz mieszkaniowych, poinformował prezes Nicklas Lindberg. Od końca I połowy 2016 r. deweloper nabył lub zabezpieczył wstępnymi umowami projekty na łącznie 616 tys. m2 powierzchni najmu lub mieszkań.

Echo Investment najprawdopodobniej będzie chciało wyemitować obligacje w pozostałej wysokości 200 mln zł w ramach przyjętego programu obligacji jeszcze w tym roku, a emisja kolejnej transzy nastąpi wkrótce, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

Sytuacja finansowa Grupy Wielton jest bardzo stabilna, co daje perspektywę na dalsze zagraniczne przejęcia, poinformował prezes Mariusz Golec.

Spółka Vabun, jej pomysłodawcą i współzałożycielem jest były piłkarz Radosław Majdan, jesienią złoży dokumenty na GPW w związku z wprowadzeniem firmy na rynek giełdowy NewConnect, podała spółka.

Backlog Wieltonu wynosi obecnie 9 459 szt. wobec 7 546 szt. zamówionych naczep zanotowanych po I półroczu ubiegłego roku, poinformował prezes Mariusz Golec.

Po realizacji w I półroczu przez Ursus nakładów inwestycyjnych rzędu 7,2 mln zł, w II półroczu CAPEX powinien być wyższy, ale realizacja w całym 2017 wyniesie zapewne ok. 60% z zaplanowanych pierwotnie 35 mln zł, poinformowała ISBnews wiceprezes Monika Kośko.

Mespila BIS podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Pagedu objęte wezwaniem, ogłoszonym 7 lipca br., do 59 zł za walor z 57,63 zł, podał Paged.

MLP Group powiększyło teren parku logistycznego MLP Pruszków II o 5 hektarów, na których docelowo powstanie dodatkowe 25 tys. m2 powierzchni magazynowej, podała spółka. W efekcie powierzchnia całego parku wzrośnie do 285 tys. m2 i będzie to największe centrum logistyczne zlokalizowane w okolicach Warszawy.

Energa-Obrót - spółka zależna Energi - zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych, podała spółka. Energa szacuje pozytywny wpływ zaprzestania wykonywania umów na ok. 110 mln zł w 2018 r.

Blok nr 11 w należącej do Enei Elektrowni Kozienice osiągnął moc 1 000 MW w sobotę, 9 września, podał należący do konsorcjum wykonawcy Polimex-Mostostal.

PKN Orlen planuje reaktywację marki CPN i prowadzenie pod historycznym logo stacji na warszawskiej Pradze, wynika z informacji ISBnews.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 62,22 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 57,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 28,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 32,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 31,8 mln zł wobec 34,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistal Gdynia w wyniku aktualizacji budżetów długoterminowych kontraktów szacuje, że obniżenie wyniku na kontraktach może zmniejszyć skonsolidowany wynik finansowy za I półrocze br. o ok. 88,1 mln zł. Spółka zdecydowała też o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości ok. 3,4 mln zł, podał Vistal.

Eurocash przedłużył ze sprzedającymi okres wyłączności na sfinalizowanie transakcji nabycia 100% udziałów spółki prawa cypryjskiego Domelius Limited, a także przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi Mila Holding S.A., Mila S.A., Investpol 700 Mila oraz Koja-Mila do 15 września z ustalonego wcześniej terminu 8 września, podała spółka.

Echo Investment "jest spokojne" o wykonanie rocznego planu na poziomie 1,3 tys. sprzedanych mieszkań i ponad 900 przekazanych, poinformował prezes Nicklas Lindberg.

Airway Medix odnotował 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 124,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 113,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)