UOKiK przeprowadził przeszukanie w Veolia Energia Warszawa

ISBNews
12.09.2017 10:48
A A A


Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeprowadził przeszukanie w spółce Veolia Energia Warszawa, podał Urząd.

"Urząd sprawdzał, czy przedsiębiorca stosuje praktyki ograniczające konkurencję. Przeszukanie odbyło się w ramach postępowania wyjaśniającego. Jest ono prowadzone w sprawie działań przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem, dostawą i obrotem energią cieplną, pod kątem możliwości ograniczenia konkurencji" - czytamy w komunikacie.  

Pracownicy UOKiK przeszukiwali dokumenty papierowe, dane zawarte na elektronicznych nośnikach oraz odebrali wyjaśnienia od przedstawicieli spółki, podano również.

"Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy to narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody, które mogą być istotne w sprawie. Może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody sądu. Podczas przeszukania przedsiębiorca ma obowiązek wpuścić pracowników urzędu do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. Prowadzone jest zwykle w asyście policji. W tym roku urząd po raz trzeci skorzystał z tej możliwości zebrania materiałów" - przypomniano.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie.

(ISBnews)