BOŚ Bank: Wzrost inwestycji zbliży się do 5% w II poł. 2017 roku

ISBNews
12.09.2017 16:37
A A A


Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Dynamika nakładów brutto na środki trwałe wzrośnie w kierunku 5% w II poł. 2017 r, i będzie kontynuować dalszą tendencję wzrostową w 2018 r, prognozują ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

"W zakresie inwestycji podmiotów prywatnych oczekujemy w kolejnych kwartałach stopniowego wzrostu inwestycji, biorąc pod uwagę korzystne perspektywy popytu oraz notowany dotychczas wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych, przy stopniowo malejącym wpływie niepewności regulacyjnej" - czytamy w raporcie miesięcznym banku.

W II kw. 2017 r. nakłady brutto na środki trwale odnotowały wzrost po raz pierwszy od IV kw. 2015 r. - o 0,8% r/r.

Analitycy BOŚ wskazują, że dynamika wzrostu PKB będzie oscylowała w pobliżu 4% r/r w kolejnych kwartałach 2017 r/r, co będzie przebiegać w otoczeniu z jednej strony stopniowego wzrostu dynamiki nakładów brutto na środki trwale, a z drugiej strony obniżenia się dynamiki spożycia gospodarstw domowych.

Ekonomiści prognozują stabilną dynamikę eksportu oraz importu oraz niewielkie zmiany w zakresie kontrybucji eksportu netto we wzrost PKB.

"Główne czynniki ryzyka dla prognozy dotyczą momentu wzrostu inwestycji w największych spółkach Skarbu Państwa (znacząca skala np. inwestycji sektora energetycznego) oraz konsumpcji gospodarstw domowych w kontekście sytuacji na rynku pracy, polityki płacowej firm i niskiej stopy oszczędności gospodarstw domowych" - czytamy w raporcie.

W przypadku prognoz dynamiki CPI ekonomiści oczekują stopniowego wzrostu inflacji w kierunku 2,0% r/r w II poł. 2018 r. z uwagi na: lekki wzrost dynamiki rocznej cen paliw, stopniowy wzrost wskaźnika inflacji bazowej, wyższą niż w 2017 r. dynamikę cen nośników energii.

Jeśli chodzi o retorykę Rady Polityki Pieniężnej (RPP), analitycy oczekują korekcyjnej podwyżki stóp procentowych pod koniec 2018 roku, przy założeniu silniejszego odbicia inwestycji w trakcie 2018 r. (w tym inwestycji przedsiębiorstw) oraz trwalszego wzrostu inflacji CPI w kierunku 2,0% r/r przy dalszym wzroście inflacji bazowej.

"O ile temat ujemnych realnych stóp procentowych na przełomie 2017 i 2018 r. będzie mniej istotny, to powinien powrócić w połowie 2018 r., co przy naszym scenariuszu sytuacji w sferze realnej oraz trwającym dostosowywaniu polityki pieniężnej głównych banków centralnych powinno skłonić Radę do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp. W najbliższym czasie czynnikiem, który może wpływać na rynkowe oczekiwania dot. polityki RPP będą dane dot. wynagrodzeń. Podtrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu dynamiki płac może silniej stymulować dyskusję nt. ewentualnych wyprzedzających ruchów RPP, jednak w kontekście opisywanej niepewności dot. faktycznej skali poprawy na rynku pracy, mimo wszystko ryzyko niespodzianki w postaci podwyżki stóp do poł. 2018 r. pozostaje niskie" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)