Rząd przyjął nowelę Ordynacji podatkowej dot. funkcjonowania KAS

ISBNews
12.09.2017 19:02
A A A


Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, przewidujący wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje Skarbową (KAS), czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Zgodnie z projektem, przepisy o tajemnicy skarbowej nie będą stosowane w odniesieniu do ? udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą ? informacji o:

*         niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, które muszą składać  na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

*         nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

*         zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników" - czytamy w komunikacie.

Udostępnienie tych informacji polegać będzie na wydaniu przez organ podatkowy ?  na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą ? stosownego zaświadczenia. O wydanie takiego zaświadczenia będzie mogła ubiegać się każda osoba, która jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

"Projekt nowelizacji przewiduje także, że dowodami w postępowaniu podatkowym będą również dokumenty zgromadzone w trakcie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowano wyszczególnienie analiz 'big data', jako odrębnego środka dowodowego" - czytamy dalej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)