Michael/Ström pozytywnie ocenia zdolność obsługi zadłużenia Marvipol Development

ISBNews
13.09.2017 10:43
A A A


Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) -  Dom Maklerski Michael/Ström pozytywnie ocenia sytuację płynnościową i zadłużeniową Marvipol Development (planowanego do wydzielenia segmentu deweloperskiego Marvipolu) i wskazuje, że jego potencjał do generowania przepływów pieniężnych w kolejnych okresach jest większy, niż wynika to z wyników I półrocza, czytamy w raporcie kredytowym, datowanym na 7 września.

"Niskie wyniki Marvipol Development w I poł. 2017 r. nie odzwierciedlają potencjału do generowania przepływów pieniężnych w kolejnych okresach. Wyniki te były spowodowane przekazaniem jedynie 41 lokali, co wynikało z braku oddania do użytkowania nowych projektów w tym czasie. Sytuacja wynikowa powinna zmienić się już w III kw. 2017 r., gdy ukończone zostaną etapy 2A oraz 2B w projekcie Central Park Ursynów. Według stanu na koniec II kw. 2017 r. spółka w tych dwóch etapach miała sprzedanych łącznie 461 lokali o wartości 139,6 mln zł" - czytamy w raporcie.

Z analizy wynika, że w przypadku sprzedaży wszystkich mieszkań po założonych przez dom maklerski cenach, spółka powinna być w stanie wygenerować 602 mln zł gotówki.

Zakładając spłatę wszystkich zobowiązań i ponoszenie kosztów operacyjnych rzędu 30 mln zł rocznie w perspektywie 4 lat (wówczas zapadają obligacje wyemitowane w sierpniu 2017 r.), Marvipol Development musiałby sprzedać ok. 70-75% niesprzedanych jeszcze mieszkań (przy założeniu, że ukończone zostałaby wszystkie potencjalne projekty spółki), podano także.

"Dodatkowo szacujemy, że z projektów magazynowych Marvipol Development wygeneruje 106-169 mln zł. Po uwzględnieniu potencjału do generacji gotówki części magazynowej, spółka musiałaby sprzedać ok. 55-65% niesprzedanych jeszcze mieszkań, aby spłacić swoje wszystkie zobowiązania i pokryć koszty funkcjonowania spółki w okresie 4 lat" - czytamy dalej.

Sytuacja zarówno płynnościowa, jak i zadłużeniowa nie wskazują, aby spółka miała mieć w najbliższym czasie problemy z obsługą swojego zadłużenia. Relacja środków pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o przychody przyszłych okresów na koniec I poł. 2017 r. wyniosła 1,2x. Z kolei wartość wskaźnika długu netto do kapitałów własnych na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 0,31x, tj. poniżej średniej (0,38x) dla porównywalnych spółek, podkreślono także.

"Spółka zamierza zwiększyć: (i) sprzedaż mieszkań (powyżej 1 000 lokali rocznie vs. 627 w 2016 r.) oraz (ii) bank ziemi (116 mln zł nakładów YTD vs. 35 mln zł w 2016 r.). W przypadku realizacji planów zakupowych możemy mieć do czynienia ze wzrostem wskaźników zadłużenia. Niemniej jednak, harmonogram zapadalności obligacji spółki uważamy za bezpieczny. W okresie I poł. 2018- I poł. 2019 wymagalne będzie jedynie 16 mln zł, a pierwsza większa płatność (60 mln zł) będzie miała miejsce dopiero w II poł. 2019" - podsumowano.

DM przypomina, że Marvipol planuje podział spółki, który ma się dokonać do końca 2017 r. (w maju został złożony prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego). Z grupy kapitałowej ma zostać wydzielona działalność deweloperska, która będzie realizowana przez spółkę Marvipol Development i na którą będą przypadały zobowiązania z emisji obligacji. Z kolei część motoryzacyjna będzie dalej prowadzona w Marvipolu, który zmieni nazwę na British Automotive Holding.

(ISBnews)