Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w VIII 

ISBNews
13.09.2017 13:45
A A A


Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) -  Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w sierpniu, który był drugim miesiącem mocnego napływu kapitału do TFI, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

"Według naszych szacunków, bilans sprzedaży całego rynku wyniósł niemalże +2 mld zł netto. Dodatnie saldo wpłat i wypłat jest następstwem kontynuacji napływu kapitału do funduszy detalicznych. Co więcej, po 4 miesiącach odpływów z funduszy dedykowanych, również w tej części rynku odnotowano dodatni bilans" - czytamy w komunikacie. 

Wartość sprzedaży funduszy detalicznych w tym miesiącu wyniosła ponad 1,9 mld. Przewyższyła ona wartość z ubiegłego miesiąca o około 50 mln zł. Lipcowy wynik był natomiast najwyższym od kwietnia 2015 r. 

"Obserwujemy zatem kontynuację dobrej passy, czego potwierdzeniem jest już siódmy w tym roku miesiąc napływów przewyższających 1 mld zł. Saldo wpłat i wypłat od początku tego roku wyniosło około 11,2 mld zł" - czytamy dalej. 

Do funduszy gotówkowych i pieniężnych w sierpniu trafiło ponad 1 mld zł netto, zaś od początku roku do rozwiązań z tej grupy trafiło już niemal 4 mld zł. 

Nieco mniejsze niż przed miesiącem, ale wciąż mocno dodatnie saldo nabyć i umorzeń zanotowały fundusze dłużne. 

"Mając na uwadze fakt, że lipcowy wynik (+560 mln zł) jest tegorocznym rekordem, sierpniowy napływ w wysokości niemal +500 mln zł netto nie powinien być postrzegany jako istotna zmiana pozytywnej tendencji. W tym miesiącu byliśmy jednak świadkami zmiany struktury napływów. Podczas gdy przed miesiącem za wynik odpowiadały głównie fundusze polskie korporacyjne, w sierpniu zanotowaliśmy powrót dodatniego salda napływów w ramach funduszy dłużnych zagranicznych (+235 mln zł netto)" - podano także w materiale.

 Dodatni napływ kapitału nie dotyczył funduszy akcyjnych - po dwóch miesiącach dodatniego bilansu sprzedaży, sierpień przyniósł ujemny wynik wysokości prawie 70 mln zł. 

Mocne odpływy dotyczyły głównie funduszy akcji polskich. Łączne saldo tej grupy wyniosło minus 187 mln zł netto. 

"W tym roku wyższe odpływy z tego typu rozwiązań miały miejsce tylko w maju. Ujemne salda dotyczyły głównie funduszy uniwersalnych (-104 mln zł netto) oraz funduszy małych i średnich spółek (-79 mln zł netto). Wysokie odpływy z funduszy akcji polskich rekompensował napływ środków do rozwiązań inwestujących w akcje zagraniczne (+ 63 mln zł netto)" - napisano w raporcie. 

W sierpniu po raz kolejny dodatni bilans nabyć i umorzeń zanotowały fundusze mieszane, Od początku roku do tego typu rozwiązań trafiło już 2,34 mld zł netto. Pośród nich znów zdecydowanie dominowała grupa funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu. 

Napływy przewyższyły odpływy także w segmentach funduszy nieruchomościowych, sekurytyzacyjnych oraz aktywów niepublicznych. Fundusze surowcowe oraz absolutnej stopy zwrotu zanotowały ujemne salda.

(ISBnews)