Sejm przyjął ustawę zwiększającą wydatki na Siły Zbrojne do 2,5% PKB w 2030 r.

ISBNews
15.09.2017 12:21
A A A


Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Sejm przyjął dziś w III czytaniu, tj. ostatecznym głosowaniu, nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Według ustawy, wydatki z budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych mają wynieść nie mniej niż 2% PKB w 2018 i 2019 r., a następnie mają rosnąć, by w 2030 r. i w latach kolejnych sięgać 2,5% PKB.

"Planuje się zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 200 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 130 tysięcy stanowisk planuje się przeznaczyć dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Powyższe przedsięwzięcia wymagają odpowiedniego finansowania, dlatego jest niezbędne przeznaczanie na obronność co najmniej 2% PKB, liczonego według metodologii NATO już od 2018 r. oraz stopniowe zwiększanie tej wielkości w latach następnych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ustawa wprowadza także m.in. podwyższenie do 33% z 25% progu procentowego w zakresie wysokości możliwych do udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy.

(ISBnews)