Vistula i Bytom podpisały plan połączenia z parytetem wymiany akcji 1:0,82

ISBNews
15.09.2017 16:42
A A A


Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia, podały spółki. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82, tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,82 akcji Vistuli.

"W ramach połączenia, akcje spółki przejmowanej będą wymieniane na nowo emitowane akcje spółki przejmującej serii O według stosunku: 1:0,82, tj. za jedną akcję Bytom zostanie przyznane 0,82 akcji Vistula (parytet wymiany)" - czytamy w planie.

"W efekcie maksymalnie 60 658 220 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,2 zł każda spółki przejmującej, zostanie wydanych w zamian za maksymalnie 73 973 440 akcji spółki przejmowanej o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy także.

Vistula Group i Bytom złożyły 5 września do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na połączenie.

Pod koniec sierpnia Vistula podała, że jej zamiarem jest doprowadzenie do podpisania planu połączenia z Bytomiem w ciągu dwóch tygodni. Doradca obu spółek oszacował parytet wymiany akcji na 0,77-0,87.

Na początku czerwca br. zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru połączenia spółek. Jak wówczas informowano, połączenie ma zostać przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia (spółka przejmowana) na Vistula Group (spółka przejmująca) w zamian za akcje Vistula Group.

Zarówno Bytom, jak i Vistula Group specjalizują się w projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej, markowej odzieży męskiej w salonach własnych i franczyzowych na terytorium Polski. Dodatkowo, Vistula Group poprzez swoje spółki zależne prowadzi sprzedaż odzieży damskiej oraz luksusowej biżuterii i zegarków.

(ISBnews)