Portfel zamówień Mostostalu Zabrze to 449,6 mln zł, z ofertami - 970,6 mln zł

ISBNews
15.09.2017 18:01
A A A


Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi 449,6 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem umów oczekiwanych do podpisania - 970,6 mln zł, podała spółka.

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania [15 września] wartość backlogu, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 449,6 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 521 mln zł, co łącznie stanowi 970,6 mln zł" - czytamy w raporcie półrocznym.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2016 r. miał 792,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)