Zysk netto Mostostalu Zabrze to 1,41 mln zł w I poł. 2017 wobec straty rok temu

ISBNews
15.09.2017 18:00
A A A


Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Grupa zamknęła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem brutto w wysokości 1 964 tys. zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego skonsolidowany zysk netto oraz całkowite dochody netto ukształtowały się na poziomie 1 468 tys. zł z rentownością 0,4%, natomiast zysk netto przynależny akcjonariuszom spółki wyniósł 1 409 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Wynik brutto ze sprzedaży uzyskany przez grupę kapitałową za I półr. 2017 r. wyniósł 23,07 mln zł, z rentownością 6,5%. Po pokryciu kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły 23,89 mln zł, Grupa zanotowała stratę na sprzedaży na poziomie 829 tys. zł.

Główny wpływ na wyniki uzyskane na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej, które wyniosły odpowiednio 8,54 mln zł oraz (-) 5,75 mln zł, miał przede wszystkim efekt ostatecznego rozliczenia finansowego kontraktu ''Modyfikacja kotła w fabryce celulozy Sodra Cell Varo w Szwecji'', natomiast w odniesieniu do działalności finansowej głównie wycena instrumentów pochodnych oraz koszty usług bankowych, podano także.

Zysk operacyjny wyniósł 7,71 mln zł wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 356,91 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 384,24 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2017 r. wyniosły 356 906 tys. zł i odnotowały zmniejszenie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 7,1%. Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Grupę na rynku krajowym w analizowanym okresie 2017 r. wyniosły 263 320 tys. zł i stanowiły 74% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 93 586 tys. zł, tym samym udział eksportu wyniósł 26%. Największe zaangażowanie w okresie pierwszego półrocza 2017 roku grupy kapitałowej
Mostostal Zabrze dotyczyło prac zleconych i realizowanych w ramach grupy projektów KT EFRA Lotos Gdańsk" - czytamy także.

Głównymi rynkami eksportowymi dla grupy kapitałowej w I półroczu 2017 r. były: Niemcy (64% sprzedaży eksportowej), Austria (10%), Wielka Brytania (8%), Czechy (6%) i  Francja (5%).

W I półroczu 2017 r. w portfelu zamówień grupy dominowały kontrakty dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego (25%), przemysłu energetycznego (19%), przemysłu maszynowego (18%), przemysłu obronnego (10%) oraz handlu (10%). W analogicznym okresie ub. roku w portfelu zamówień dominowały kontrakty dla przemysłu maszynowego (20%), przemysłu hutniczego (19%), przemysłu energetycznego (12%), przemysłu chemicznego i petrochemicznego (11%) oraz obiekty użyteczności publicznej (9%).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2017 r. wyniósł 6,86 mln zł wobec 7,04 mln zł straty rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2016 r. miał 792,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)