Strata netto Mabionu zmniejszyła się r/r do 12,52 mln zł w II kw. 2017 r.

ISBNews
18.09.2017 08:50
A A A


Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Mabion odnotował 12,52 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2017 r. wobec 13,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 14,61 mln zł wobec 13,61 mln zł straty rok wcześniej.

W II kw. 2017 r. ani rok wcześniej spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży.

W I poł. 2017 r. spółka miała 25,37 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 23,95 mln zł straty rok wcześniej, przy braku przychodów ze sprzedaży w obu okresach.

"Strata wynika w głównej mierze z ponoszonych przez spółkę kosztów prac badawczych i rozwojowych leku MabionCD20 oraz z kosztów ogólnego zarządu, które nie są bezpośrednio związane z prowadzonymi przez spółkę pracami rozwojowymi, w szczególności kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń oraz kosztów amortyzacji, dostaw mediów i podatku od nieruchomości związanych z zakładem spółki w Konstantynowie Łódzkim" - czytamy w raporcie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)