Konsorcjum Torpolu złożyło pozew o zapłatę 48 mln zł przez PKP PLK, Łódź i PKP

ISBNews
19.09.2017 08:22
A A A


Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Torpol, Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercororaz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe, Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. za roboty dodatkowe w ramach inwestycji ?Nowa Łódź Fabryczna", podał Torpol. Wartość przedmiotu sporu wynosi łącznie 48,2 mln zł.

"Wniesionym pozwem konsorcjum dochodzi roszczeń z tytułu wykonanych i nieobjętych umową z zamawiającym robót dodatkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 'Nowa Łódź Fabryczna' obejmującego modernizację linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 ? odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowę części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych połączonego z przebudową układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową oraz wykonanie związanych z tym robót" - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum w pierwszej kolejności wnosi o zasądzenie od zamawiającego kwot roszczeń z uwzględnieniem podziału wierzytelności poszczególnych członków konsorcjum w stosunku: 40% emitent, 40% Astaldi, 10% Intercor, 10% PBDiM, podano również.

"Jednocześnie mając na uwadze rozbieżność poglądów w judykaturze co do charakteru prawnego 'konsorcjum' oraz związanych z tym trudności z ustaleniem odpowiednich udziałów w wierzytelnościach i zobowiązaniach współkonsorcjantów, w ocenie konsorcjum uzasadnione było przyjęcie także wariantowego żądania pozwu, uwzględniającego po stronie członków konsorcjum również jednolity charakter konsorcjum. Wartość przedmiotu sporu wynosi 48,2 mln zł, przy czym emitent szacuje, iż w wariancie podziału wierzytelności poszczególnych członków konsorcjum sporna kwota przypadająca na emitenta wyniesie ok. 19,3 mln zł" - czytamy dalej.

Udział spółki, która jest liderem konsorcjum będącego wykonawcą inwestycji "Nowa Łódź Fabryczna" wynosi 40% (we wszystkich pracach z wyłączeniem instalacji, torów i żelbetów), zaznaczono także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r. 

(ISBnews)