Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 1,4% kw/kw do 1 337 mld zł w II kw.

ISBNews
19.09.2017 15:53
A A A


Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wzrosła o ponad 18 mld zł tj. 1,4% w ciągu trzech miesięcy br. do 1 337 mld zł na koniec II kw. 2017 r., podały Analizy Online. 

"Pod względem wartościowym największy przyrost aktywów gospodarstw domowych zanotowano w segmencie otwartych funduszy emerytalnych (OFE), których lwia część aktywów inwestowana jest w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. W drugim kwartale wartość środków w nich zgromadzonych wzrosła o +7,1 mld zł (+4,2%). To zasługa głównie wzrostu wyceny akcji"- czytamy w raporcie.

Wpływ transferów środków z ZUS był bowiem niewielki, co wynika z niższych wpłat do systemu kapitałowego, przy jednoczesnym stopniowym przenoszeniu z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny w ramach tzw. mechanizmu "suwaka".

"Równolegle dane wskazują na spadek wartości środków ulokowanych na depozytach w drugim kwartale (-0,1%). To zjawisko nietypowe ? ostatni raz ujemna dynamika aktywów obserwowana była jeszcze przed kryzysem finansowym z 2008 roku. Przy czym zaznaczyć należy, że odpowiedzialny jest za to spadek środków zgromadzonych na depozytach terminowych (-3,8%). W przypadku bieżących, wciąż można mówić o stabilnym wzroście (+2,8%)" - czytamy dalej. 

Według Analizy Online, utrzymujące się niskie stopy procentowe i coraz lepsza sytuacja na polskim rynku kapitałowym, to główny powód dla którego Polacy szukają alternatywy dla lokat i niskooprocentowanych rachunków.

"Wciąż jednak depozyty bieżące i terminowe stanowią gros wszystkich oszczędności gospodarstw domowych. Na koniec czerwca było w nich zgromadzone łącznie prawie 733 mld zł. Niskie oprocentowanie lokat bankowych może również stać za wzrostem udziału gotówki w portfelach Polaków. W drugim kwartale jej wartość wzrosła o +3,4 mld zł (+2,0%). W sumie niskooprocentowane środki (depozyty bieżące i terminowe plus gotówka) odpowiadają za 68% (910 mld zł) wszystkich oszczędności polskich gospodarstw domowych" - czytamy dalej.

Powoli rośnie udział obligacji skarbowych w portfelach gospodarstw domowych. Pod względem sprzedaży drugi kwartał tego roku był jeszcze lepszy od pierwszego.

"Według danych Ministerstwa Finansów sprzedano w nim obligacje za łączną kwotę 1,6 mld zł. To najlepszy drugi kwartał w historii. Największą popularnością cieszyły się obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu 2,10% rocznie oraz czteroletnie indeksowane inflacją (w pierwszym roku oszczędzania oprocentowanie wynosi 2,40%, w kolejnych jest równe stopie inflacji plus marża 1,25 pkt. proc.). Pomimo rosnącej sprzedaży obligacji skarbowych wciąż jest to segment o najniższym udziale w oszczędnościach Polaków na poziomie zaledwie 1,1%" - czytamy także. 

(ISBnews)