Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
19.09.2017 18:25
A A A


Auto Partner odnotował 19,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull chce w ramach nowej, pięcioletniej strategii zaoferować rozgrywkę multiplayer w swoich grach mobilnych już w przyszłym roku, a w dłuższej perspektywie zaoferuje "wysokiej jakości" tytuły na "duże" platformy - PC i konsole, zapowiedzieli członkowie zarządu T-Bull. Nie wykluczają przejścia na GPW z NewConnect jeszcze w tym roku.

Echo Investment zamierza rozpocząć 20 września 2017 r. ofertę publiczną obligacji serii F w kwocie do 125 mln zł w ramach II Programu Emisji Obligacji do kwoty 300 mln zł, podała spółka.

Strategia T-Bull na lata 2017-2022 zakłada m.in. wydawanie tytułów o znacznie większej wartości sprzedaży z pojedynczego tytułu, co pozwoli w większym stopniu dostosować realizowane projekty do oczekiwań graczy i rynku, podała spółka. Decyzja ta spowoduje pojawienie się większych tytułów w 2018 r. oraz realizowanie wyższych przychodów w kolejnych latach. Spółka chce też zwiększyć nakłady na rozwój technologiczny w zakresie tworzenia architektury serwerowej i rozwiązań multiplayer, a także poszerzyć kanały dystrybucyjne o platformy stacjonarne (PC i konsole).

PKN Orlen przydzielił wszystkie oferowane obligacje serii A o wartości nominalnej 200 mln zł, poinformowała spółka.

Feerum oczekuje, że międzyrządowa ratyfikacja wartej 33,1 mln USD umowy na budowę silosów zbożowych w Tanzanii nastąpi w ciągu kilku tygodni, poinformował członek zarządu Piotr Wielesik.

Wniosek o upadłość Vistal Offshore - spółki zależnej Vistal Gydnia - został wycofany, podała spółka.

Feerum spodziewa się wypracowania wyników finansowych "znacząco wyższych" w ujęciu r/r w całym br., poinformował prezes Daniel Janusz.

Dom Development rozpoczyna sprzedaż nowej inwestycji mieszkaniowej Port Żerań, zlokalizowanej na Białołęce, nad Kanałem Żerańskim, podała spółka. Na terenie inwestycji powstanie docelowo ok. 850 lokali w siedmiu 7-piętrowych budynkach. W ofercie I etapu osiedla znajdą się 362 lokale. Przekazania mieszkań z I etapu planowane są na IV kwartał 2018 roku.

Mabion zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych", podała spółka. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi ok. 27 mln zł. 

Newag liczy na rozstrzygnięcie w ciągu kilku miesięcy przetargów na łącznie 131 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz - do końca br. - postępowania na dostarczenie 55 nowych wagonów osobowych dla PKP Intercity, podała spółk

CADM Automotive - spółka zależna Groclinu - zawarł umowę inwestycyjną celem nabycia 100% udziałów w crtlCAD za 2 mln zł, podał Groclin.

MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) w ciągu kilku dni zapisów zamknął publiczną ofertę obligacji serii P1A o wartości nominalnej 30 mln zł, podał MCI Capital.

Konsorcjum w składzie Torpol, Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercororaz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe, Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. za roboty dodatkowe w ramach inwestycji ?Nowa Łódź Fabryczna", podał Torpol. Wartość przedmiotu sporu wynosi łącznie 48,2 mln zł.

Bowim odnotował 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 16,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 10,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 11,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)