Mercor traktuje zarzuty Assa Abloy jako 'nieuczciwą walkę konkurencyjną'

ISBNews
20.09.2017 15:07
A A A


Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Mercor oświadcza, że zarzuty naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej na szkodę Assa Abloy Mercor Doors oraz innych spółek z grupy Assa Abloy są bezpodstawne, a ich podnoszenie przez Assa Abloy jest wyłącznie wyrazem nieuczciwej walki konkurencyjnej, podała spółka.

"W okresie 3 lat począwszy  od 16.12.2013 r. Mercor był umownie zobowiązany wobec Assa Abloy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej na rynku oddzieleń przeciwpożarowych. Zobowiązanie to wygasło jednak z dniem 16.12.2016 r. W konsekwencji Mercor może w ramach swobody działalności gospodarczej prowadzić działalność w tej branży. Rozpoczęcie działalności na tym rynku nastąpiło w sposób pośredni poprzez nabycie w dniu 18.04.2017 r. 82% udziałów w spółce technologicznej DFM Doors Sp. z o.o. (uprzednio SP Zero Sp. z o.o.), o czym Mercor informował w komunikatach prasowych oraz informacjach bieżących. Nie ulega zatem jakimkolwiek wątpliwościom, że zdarzenie to miało miejsce po upływie okresu obowiązywania zakazu konkurencji" - wyjaśnił Mercor w oświadczeniu.

Spółka DFM Doors w lipcu 2017 r. rozpoczęła pod marką DFM produkcję innowacyjnych drzwi przeciwpożarowych w aluminiowej ościeżnicy. Zgodnie z wiedzą oraz przekonaniem Mercor rozwiązanie to zostało w całości opracowane przez specjalistów DFM Doors, przypomina spółka.

"Z uwagi na powyższą sekwencję czasową,nie może być mowy o jakimkolwiek naruszeniu zakazu działalności konkurencyjnej. Wezwanie do zapłaty kary umownej z tego tytułu [...] jest bezpodstawne. Należy podkreślić, że formułując żądanie o zapłatę kary umownej, Assa Abloy nie wykazała w jakikolwiek sposób, aby Mercor w istocie podjęła działania sprzeczne z zakazem działalności konkurencyjnej w okresie jego obowiązywania. Podniesione zarzuty mają charakter ogólnikowy. Twierdzenie o rzekomym 'wspomaganiu finansowym, organizacyjnym oraz doradczym podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną' nie zostało powiązane z żadnym konkretnym działaniem przedstawiciela Mercor, jak również nie zostało odniesione w jakikolwiek sposób do czasu obowiązywania zakazu konkurencji, który upłynął z dniem 16.12.2016 r." - czytamy dalej.

Z uwagi na powyższe zarząd Mercor traktuje działania podjęte przez Assa Abloy jako przejaw nieuczciwej walki konkurencyjnej, zmierzającej do osłabienia pozycji rynkowej konkurenta, podsumowano w komunikacie.

Pod koniec sierpnia br. Mercor otrzymał wezwanie do zapłaty kary umownej w wys. 20 mln zł od Assa Abloy w związku z naruszeniem klauzuli umowy (z 6 września 2013 r.) dotyczącej zakazu działalności konkurencji po jej ustaniu. Mercor podał, że uważa wezwanie za bezpodstawne.

Assa Abloy wystosowała również do Mercora żądanie zapłaty kary umownej w wysokości: 4 000 000 zł, liczonych w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca września 2017 r.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)