MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,4% m/m do ok. 936,5 mld zł w VIII

ISBNews
20.09.2017 16:16
A A A


Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2017 r. spadło o 0,4% m/m do ok. 936,5 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

"Według szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec sierpnia 2017 r. wyniosło ok. 936,5 mld zł, co oznaczało spadek o 3,4 mld zł (-0,4%) m/m i wzrost o 7,8 mld zł (0,8%) wobec końca 2016 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 642,2 mld zł,
- dług w walutach obcych: ok. 294,3 mld zł (tj. 31,4% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.  

Resort podał też, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2017 r. spadło o 0,6% m/m i wyniosło 939 931,1 mln zł. Od końca 2016 r. zwiększyło się o 1,2%. 

Spadek zadłużenia w lipcu 2017 r. był głównie wypadkową: 
- finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+1,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+3,5 mld zł);
- zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-7,7 mld zł) ? przede wszystkim na skutek wykupu obligacji OK0717, podano także. 

"Wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową:
- ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-11,2 mld zł);
- wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+36,3 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
- umocnienia złotego (-18,9 mld zł) - o 3,8% wobec EUR, 13,2% wobec USD, 9,2% wobec CHF, 8,3% wobec JPY oraz o 10,4% wobec CNY" - czytamy dalej. 

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2017 r. zmniejszyło się o 5 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -5,6 mld zł)

"W lipcu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 0,8 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu (-0,6 mld zł) i różnic kursowych (-0,1 mld zł). " - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lipca br. 645,2 mld zł i spadło o 0,8% m/m (oraz wzrosło o 5,9% od końca 2016 r.). 

Zadłużenie zagraniczne wyniosło  294,73 mld zł (spadło o 0,3% m/m i spadło o 7,7% od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło  5,98 mln zł w lipcu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 602,65 mld zł (spadło o 0,9% m/m i wzrosło o 4,5% od grudnia 2016 r.).

"W lipcu 2017 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 31,4%, tj. wzrósł o 0,1 pkt proc. m/m i jednocześnie zmniejszył się o 3 pkt proc. względem końca 2016 r. Wzrost udziału w lipcu był przede wszystkim wynikiem wykupu obligacji OK0717. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

W lipcu 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 52%, co oznaczało spadek o 0,1 pkt proc. m/m i o 1,4 pkt proc. względem końca 2016 r. Do spadku udziału w lipcu przyczyniło się głównie zmniejszenie zadłużenia krajowego w posiadaniu inwestorów zagranicznych, a także wykup obligacji USD0717, podano także. 

(ISBnews)