Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
20.09.2017 18:31
A A A


Wikana odnotowała 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction odnotował 3,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 26,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nextbike Polska zawarł z Polskim Koncernem Naftowym Orlen umowę na zakup i późniejszą obsługę 35 stacji rowerowych z 350 rowerami oraz 1 stacji rowerów elektrycznych wraz z 10 rowerami na stacjach PKN Orlen, podała spółka. W Warszawie powstanie 1 0 stacji rowerów standardowych oraz 1 stacja rowerów elektrycznych, po 5 stacji rowerów standardowych w Łodzi, we Wrocławiu i w Białymstoku, 6 stacji w Lublinie i 4 stacje w Katowicach. 

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze otrzymał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Świętochłowice, podała spółka.

Rada nadzorcza Kredyt Inkaso postanowiła powierzyć pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu wiceprezesowi Jarosławowi Orlikowskiemu do czasu powołania nowego prezesa, podała spółka.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Open Brokers, spółki zależnej od Open Finance, zdecydowało o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 3 mln zł, podał Open Finance. 

Oferta Mennicy Polskiej została uznana za najkorzystniejszą w zakresie produkcji i dostawy dla Tajlandiii  dodatkowych medali w ilości 50 tys. sztuk upamiętniających ceremonię kremacji Króla Bhumibola Adulyadeja, poinformowała spółka. Z kolei oferta Mennicy w zakresie wybicia monet obiegowych dla Tajlandii nie została uznana za najkorzystniejszą.

Mercor oświadcza, że zarzuty naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej na szkodę Assa Abloy Mercor Doors oraz innych spółek z grupy Assa Abloy są bezpodstawne, a ich podnoszenie przez Assa Abloy jest wyłącznie wyrazem nieuczciwej walki konkurencyjnej, podała spółka.

Vistal Offshore ? spółka zależna Vistalu Gdynia ? złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, podała spółka.

GetBack spodziewa się kontynuacji wzrostów wyników w drugiej połowie roku. Spółka pracuje nad dalszym obniżeniem kosztu finansowania i zwiększeniem wartości aktywów, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie jest przeciwne współpracy z Gazpromem, jednak pod warunkiem zachowania partnerskich zasad współpracy i pewności dostaw, poinformował wiceprezes Łukasz Kroplewski. W dalszej perspektywie przewagę nad długoterminowymi kontraktami zyskują umowy krótkoterminowe.

Sfinks Polska planuje wprowadzić na rynek jeszcze w tym roku trzy koncepty gastronomiczne w segmencie fast casual dining. Pierwsze lokale pod szyldami Lepione & Pieczone oraz Spice Up! pojawią się jeszcze w tym roku, podobnie jak pizzerie pod marką Fabryka Pizzy. Jednocześnie, grupa rozszerza usługę dostawy dań do klienta na kolejne miasta, poinformowali przedstawiciele firmy.

Lokum Deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie 252 lokali wybudowanych w ramach VII etapu osiedla Lokum di Trevi na wrocławskich Krzykach, podała spółka. Jak dotąd blisko 80% z nich zostało objętych umowami deweloperskimi i rezerwacyjnymi. Grupa przystępuje do przekazywania lokali, co w konsekwencji umożliwi ich rozpoznanie w wyniku finansowym Lokum Deweloper za 2017 rok.

Paweł Szewczyk złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym z funkcji prezesa zarządu Kredyt Inkaso, podała spółka.

GetBack w ciągu dwóch miesięcy zaprezentuje politykę dywidendową, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. Prezes ocenia, że spółka mogłaby wypłacać dywidendę, nawet przy ambitnym planie dotyczącym inwestycji w nowe portfele oraz wejściu na kolejne rynku zagraniczne. 

Nintendo of America i Nintendo of Europe ustaliły datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Astro Bears Party" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 28 września 2017 roku, podał QubicGames, producent gry.

Atal wprowadził do sprzedaży 202 mieszkania oraz 10 lokali usługowych w inwestycji Aleja Pokoju 83 w Krakowie, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to IV kwartał 2019 r.

Polnord zdecydował o emisji do 18 tys. szt. obligacji serii NS10, o łącznej wartości nominalnej 18 mln zł, podała spółka.

GetBack w ciągu 12 miesięcy poinformuje o wejściu do kolejnych 2-3 krajów europejskich i spodziewa się, że do połowy przyszłego roku spółka będzie już obecna w Bułgarii. GetBack oczekuje, że przychody z rynków zagranicznych w ciągu dwóch lat powinny sięgnąć 20-30% przychodów ogółem, a docelowo powinny stanowić połowę przychodów grupy,  poinformował prezes Konrad Kąkolewski. 

Auto Parter planuje w tym roku otworzyć jedną filię, zaś w 2018 r. jeszcze przynajmniej kilka, poinformował prezes Aleksander Górecki. Spółka planuje nadal powiększać sieć MaXserwis, by docelowo mieć 200-300 warsztatów.

Strategia Grupy Pfleiderer do 2021 r. z założenia nie przewiduje akwizycji, koncentrując się na rozwoju organicznym, poinformował prezes Tom K. Schaebinger.

Columbus Energy rozpoczął we wtorek ofertę publiczną obligacji serii D, a z emisji chce pozyskać środki w wysokości 5 mln zł, które przeznaczy na sfinansowanie montaży instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, podała spółka. Zapisy na obligacje potrwają do 3 października 2017 r.

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 47 zł sztuka, podał pośredniczący Trigon DM.

Pfleiderer Group celuje w osiągnięcie na koniec 2021 r. przychodów na poziomie ok. 1,2 mld euro i EBITDA ok. 200 mln euro, podała spółka w strategii grupy kapitałowej do 2021 r.

Atende złożyło jako jedyny oferent ofertę w postępowaniu przetargowym "Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych", prowadzonym przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, podała spółka. Wartość oferty to 61,3 mln zł brutto.

GetBack odnotował 111,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 74,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 1,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,38 mln zł zysku w okresie 1 grudnia 2015 - 31 maja 2016 r., podała spółka w raporcie.

(ISBnews)