Przegląd prasy

ISBNews
21.09.2017 07:44
A A A


Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Za dwa lata moce fotowoltaiczne w Polsce mają wzrosnąć czterokrotnie

--Dzięki budowie CPK kokosy mogą zbić właściciele gruntów, na których staną hotele i parki logistyczne, ale będą i tacy, co stracą

--O 36% wzrosła w ostatnich dwóch latach aktywność biznesowa kobiet w Polsce - to jeden z najlepszych wyników w Europie, a nawet na świecie

--Firmy kojarzące kierowców z pasażerami będą musiały zdobyć licencję; jej brak będzie słono kosztować

Parkiet

--Oszczędności w walutach obcych to obecnie ponad 67 mld zł - to jedynie 9,4% depozytów w bankach, ale odsetek ten zwiększa się od marca 2015 r. i jest najwyższy od dziesięciu lat

--Związkowcy PGG domagają się premii dla załogi, w tle rozstrzygają się losy prezesa węglowej spółki

Dziennik Gazeta Prawna 

--PPL ostatecznie nie zgodziły się, by port w  Modlinie wyemitował obligacje umożliwiające niezbędne remonty 

--Chociaż polskie prawo wyraźnie wskazuje, że za korzystanie z autostrad trzeba płacić, szykuje się systemowy wyłom w tej zasadzie

Puls Biznesu

-- Polacy wolą kupować mieszkania niż je wynajmować, jednak trend może się odwrócić

--Ukraiński MHP chce wejść do Polski dzięki Exdrobowi, który borykał się ostatnio ze stratami

--Jest szansa na zachęty dla firm wybierających do swoich flot samochody niskoemisyjne

Gazeta Wyborcza

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie już od dziewięciu miesięcy nie ma prezesa- jeszcze żadna spółka skarbu państwa nie pozostawała bez kierownictwa tak długo

--Białoruś przekaże Komisji Europejskiej raport dotyczący stress testów elektrowni atomowej w Ostrowcu, który leży 200 km od granicy z Polską

--Wynagrodzenia rosną najszybciej od pięciu lat, bo firmy zaczęły podkupywać sobie pracowników - to już tzw. presja płacowa

ISBnews
 

--Wikana odnotowała 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--J.W. Construction odnotował 3,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 26,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Nextbike Polska zawarł z Polskim Koncernem Naftowym Orlen umowę na zakup i późniejszą obsługę 35 stacji rowerowych z 350 rowerami oraz 1 stacji rowerów elektrycznych wraz z 10 rowerami na stacjach PKN Orlen, podała spółka. W Warszawie powstanie 10 stacji rowerów standardowych oraz 1 stacja rowerów elektrycznych, po 5 stacji rowerów standardowych w Łodzi, we Wrocławiu i w Białymstoku, 6 stacji w Lublinie i 4 stacje w Katowicach. 

--Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze otrzymał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Świętochłowice, podała spółka.

--Rada nadzorcza Kredyt Inkaso postanowiła powierzyć pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu wiceprezesowi Jarosławowi Orlikowskiemu do czasu powołania nowego prezesa, podała spółka.

--Nadzwyczajne walne zgromadzenie Open Brokers, spółki zależnej od Open Finance, zdecydowało o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 3 mln zł, podał Open Finance. 

--Oferta Mennicy Polskiej została uznana za najkorzystniejszą w zakresie produkcji i dostawy dla Tajlandiii  dodatkowych medali w ilości 50 tys. sztuk upamiętniających ceremonię kremacji Króla Bhumibola Adulyadeja, poinformowała spółka. Z kolei oferta Mennicy w zakresie wybicia monet obiegowych dla Tajlandii nie została uznana za najkorzystniejszą.

--Mercor oświadcza, że zarzuty naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej na szkodę Assa Abloy Mercor Doors oraz innych spółek z grupy Assa Abloy są bezpodstawne, a ich podnoszenie przez Assa Abloy jest wyłącznie wyrazem nieuczciwej walki konkurencyjnej, podała spółka.

--Vistal Offshore ? spółka zależna Vistalu Gdynia ? złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, podała spółka.

--GetBack spodziewa się kontynuacji wzrostów wyników w drugiej połowie roku. Spółka pracuje nad dalszym obniżeniem kosztu finansowania i zwiększeniem wartości aktywów, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. 

--Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie jest przeciwne współpracy z Gazpromem, jednak pod warunkiem zachowania partnerskich zasad współpracy i pewności dostaw, poinformował wiceprezes Łukasz Kroplewski. W dalszej perspektywie przewagę nad długoterminowymi kontraktami zyskują umowy krótkoterminowe.

--Sfinks Polska planuje wprowadzić na rynek jeszcze w tym roku trzy koncepty gastronomiczne w segmencie fast casual dining. Pierwsze lokale pod szyldami Lepione & Pieczone oraz Spice Up! pojawią się jeszcze w tym roku, podobnie jak pizzerie pod marką Fabryka Pizzy. Jednocześnie, grupa rozszerza usługę dostawy dań do klienta na kolejne miasta, poinformowali przedstawiciele firmy.

--Lokum Deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie 252 lokali wybudowanych w ramach VII etapu osiedla Lokum di Trevi na wrocławskich Krzykach, podała spółka. Jak dotąd blisko 80% z nich zostało objętych umowami deweloperskimi i rezerwacyjnymi. Grupa przystępuje do przekazywania lokali, co w konsekwencji umożliwi ich rozpoznanie w wyniku finansowym Lokum Deweloper za 2017 rok.

--Paweł Szewczyk złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym z funkcji prezesa zarządu Kredyt Inkaso, podała spółka.

--GetBack w ciągu dwóch miesięcy zaprezentuje politykę dywidendową, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. Prezes ocenia, że spółka mogłaby wypłacać dywidendę, nawet przy ambitnym planie dotyczącym inwestycji w nowe portfele oraz wejściu na kolejne rynku zagraniczne. 

--Nintendo of America i Nintendo of Europe ustaliły datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Astro Bears Party" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 28 września 2017 roku, podał QubicGames, producent gry.

--Atal wprowadził do sprzedaży 202 mieszkania oraz 10 lokali usługowych w inwestycji Aleja Pokoju 83 w Krakowie, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to IV kwartał 2019 r.

--Polnord zdecydował o emisji do 18 tys. szt. obligacji serii NS10, o łącznej wartości nominalnej 18 mln zł, podała spółka.

--GetBack w ciągu 12 miesięcy poinformuje o wejściu do kolejnych 2-3 krajów europejskich i spodziewa się, że do połowy przyszłego roku spółka będzie już obecna w Bułgarii. GetBack oczekuje, że przychody z rynków zagranicznych w ciągu dwóch lat powinny sięgnąć 20-30% przychodów ogółem, a docelowo powinny stanowić połowę przychodów grupy,  poinformował prezes Konrad Kąkolewski. 

--Auto Parter planuje w tym roku otworzyć jedną filię, zaś w 2018 r. jeszcze przynajmniej kilka, poinformował prezes Aleksander Górecki. Spółka planuje nadal powiększać sieć MaXserwis, by docelowo mieć 200-300 warsztatów.

--Strategia Grupy Pfleiderer do 2021 r. z założenia nie przewiduje akwizycji, koncentrując się na rozwoju organicznym, poinformował prezes Tom K. Schaebinger.

--Columbus Energy rozpoczął we wtorek ofertę publiczną obligacji serii D, a z emisji chce pozyskać środki w wysokości 5 mln zł, które przeznaczy na sfinansowanie montaży instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, podała spółka. Zapisy na obligacje potrwają do 3 października 2017 r.

--Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 47 zł sztuka, podał pośredniczący Trigon DM.

--Pfleiderer Group celuje w osiągnięcie na koniec 2021 r. przychodów na poziomie ok. 1,2 mld euro i EBITDA ok. 200 mln euro, podała spółka w strategii grupy kapitałowej do 2021 r.

--Atende złożyło jako jedyny oferent ofertę w postępowaniu przetargowym "Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych", prowadzonym przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, podała spółka. Wartość oferty to 61,3 mln zł brutto.

--GetBack odnotował 111,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 74,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Sfinks Polska odnotował 1,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,38 mln zł zysku w okresie 1 grudnia 2015 - 31 maja 2016 r., podała spółka w raporcie.

(ISBnews)