Ministerstwo Środowiska powoła regulatora cen wody

ISBNews
21.09.2017 09:16
A A A


Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Środowiska zamierza powołać organ regulujący rynek wody, podał resort.

"Dzięki nowemu prawu wodnemu zostanie powołany organ regulujący rynek wody, aby zabezpieczyć interesy konsumentów przed spółkami wodociągowymi, które są monopolistami na swoim terenie" - czytamy w komunikacie.

Raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2016 r. wskazywał, że ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej, a w ciągu ostatnich ośmiu lat ceny dostarczanej mieszkańcom wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wzrosły o ponad 70 %, co - w ocenie resortu - nie miało uzasadnienia. 

Nowe prawo wodne umożliwia obniżenie maksymalnej stawki opłaty z 4,23 zł do 0,70 zł za m3, podano także. 

"Stawki będą szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale nie są przewidziane skokowe podwyżki opłat za pobór wody dla mieszkańców. Pozostaną one na niezmienionym poziomie do 2020 r. " - czytamy również w komunikacie.

(ISBNews)