BIK: Prawie 290 tys. seniorów ma 5,67 mld zł długów do spłacenia

ISBNews
22.09.2017 12:53
A A A


Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Prawie 5,7 mld zł wynoszą niespłacone w terminie raty kredytów i bieżące rachunki osób po 64. roku życia, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej i BIG InfoMonitor. Zaległości ma prawie 290 tys. seniorów, czyli co dwudziesty. Kwota do spłacenia z tytułu tego typu zobowiązań jest wyższa o ponad 1 mld zł (ok. 25%) niż rok temu, choć osób po 64. roku życia z zaległościami przybyło jedynie 4,89 tys. tj. 1,7%. 

"Zaległe płatności seniorów w bazach BIK oraz BIG InfoMonitor wynoszą 5,67 mld zł. Z tego za 3,6 mld zł odpowiadają kredyty, 2,07 mld zł stanowią pozostałe zaległości. W ciągu roku wartość ich zobowiązań opóźnionych o min. 60 dni na kwotę co najmniej 200 zł wzrosła o 24%, czyli podobnie jak wszystkich tego typu długów" - czytamy w komunikacie.

Na koncie seniorów w górę poszły przede wszystkim długi niezwiązane bezpośrednio z kredytami, wynikające z niezapłaconych rachunków telefonicznych, opłat za telewizję, internet, rat pożyczek, czynszów a także zgłoszone przez firmy windykacyjne. Dziś seniorzy mają do zwrotu o ponad 1 mld zł więcej tego typu zobowiązań niż rok temu. Między innymi z tego właśnie względu średnia wartość niespłaconego długu emeryta zwiększyła się w ciągu 12 miesięcy z 16 070 do 19 599 zł. Przeciętna kwota długów idzie w górę również dlatego, że suma zaległości rośnie szybciej niż liczba dłużników. Przez rok osób po 64 roku życia z zaległościami przybyło jedynie o 4,89 tys. (1,7%) do 289,45 tys. osób, podczas gdy kwota zwiększyła się o jedną czwartą, podano również.

"Wbrew powszechnej opinii, że to dzieci i wnukowie pomagają swoim babciom i dziadkom, rzeczywistość często wygląda inaczej. To właśnie najstarsze pokolenie wyposażone w pewne źródło dochodów wspiera realizację konsumpcyjnych potrzeb osób młodych. [...] Biorą na prośbę dzieci czy wnucząt kredyt, słysząc zapewnienia, że młodzi pomogą, sami jednak nie mogą wziąć kredytu, pożyczki ze względu na brak stałej pracy lub zatrudnienie na umowach cywilno-prawnych. Niestety nierzadko okazuje się, że kredytobiorca zostaje z problemem sam, bowiem dzieci, wnuki wbrew obietnicom nie pomagają w spłacie rat, a sytuacja dopiero wychodzi na jaw, gdy do drzwi puka firma windykacyjna. Jednocześnie, z wiekiem rosną też wydatki na leki czy rehabilitację, na co nie zawsze wystarcza skromna emerytura czy renta" ? powiedział główny analityk BIK prof. Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Problemy z obsługą zobowiązań seniorów na tle ogółu dłużników nie przedstawiają się jednak źle. Gdy w ciągu roku liczba osób z problemami finansowymi widocznymi w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK powiększyła się o prawie 6%, niesolidnych dłużników seniorów przybyło o niecałe 2%. Wśród osób w wieku 65 plus nieterminowe płatności ma jedna osoba na dwadzieścia i jest to niewiele, bo w grupie 35-44-latków nieopłacone w terminie raty i rachunki ma jedna osoba na dziewięć. W kategorii wiekowej 45-54-latków jedna na jedenastu, a wśród najmłodszych jedna na 25. Seniorzy stanowią 12% ogółu wszystkich niesolidnych dłużników, chociaż ich udział w społeczeństwie wynosi ok. 20%, podsumowano.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Oferuje również sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej ? swojego głównego akcjonariusza.

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich. Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce. Wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

(ISBnews).