Strata netto OT Logistics to 7,62 mln zł w II kw. 2017 wobec zysku rok wcześniej

ISBNews
22.09.2017 18:01
A A A


Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - OT Logistics odnotował 7,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,16 mln zł wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,68 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 171,81 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 4,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 433,22 mln zł w porównaniu z 348,14 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny w I poł. 2017 r. wyniósł 7,16 mln zł wobec 12,83 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 34,08 mln zł wobec 30,59 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2017 roku grupa kapitałowa OT Logistics wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 14,3 mln zł, co świadczy o kontynuowaniu pożądanego kierunku rozwoju. Pozytywny wpływ na przychody w omawianym okresie miała zmiana struktury organizacji, będąca następstwem wcześniejszych akwizycji" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W wyniku zmian w strukturze grupy, największy udział w strukturze całkowitych przychodów miały usługi spedycji - 56%, przewozy i  usługi transportowe odpowiadały za 34% przychodów, a usługi portowe za 8%. Pozostała działalność przyniosła 1% przychodów.

"Biorąc pod uwagę działalność grupy w poszczególnych segmentach, poprawie uległy wyniki z działalności przewozowej. Przychody w I półroczu w tym segmencie wzrosły o 60 mln zł, zysk operacyjny o blisko 15 mln zł, a EBITDA o prawie 6 mln zł" - czytamy dalej.

"Spodziewamy się, że po słabszych poprzednich latach koniunktura na rynku logistyki w Europie Środkowej i Wschodniej - gdzie głównie operuje grupa kapitałowa OT Logistics - zacznie się poprawiać. Rozbudowujemy w naszych portach infrastrukturę, która pozwoli nam na zwiększenie przeładunków towarów agro. Dostosowujemy też inne segmenty naszej działalności do transportu tego typu towarów" - skomentował prezes Zbigniew Nowik, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 0,96 mln zł wobec 4,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2016 r. miała 712 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)