Zysk netto Elemental spadł r/r do 4,6 mln zł w II kw. 2017 r.,

ISBNews
29.09.2017 09:12
A A A


Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 4,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,14 mln zł wobec 18,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 328,31 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 255,45 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 16,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 677,32 mln zł w porównaniu z 447,66 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki finansowe I półrocza 2017 roku wpływ miał wskaźnik relacji pomiędzy cenami zakupu złomów katalizatorów samochodowych, a cenami sprzedaży koncentratu zawierającego metale z grupy PGM (m.in. platynę, pallad i rod). Ponadto w II kwartale 2017 roku zmniejszyła się podaż na rynku złomu metali nieżelaznych, ze względu na zmiany ceny miedzi i aluminium. Poza czynnikami operacyjnymi, oddziaływanie na wyniki finansowe miało także osłabienie się kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro i złotego" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 7,71 mln zł wobec 1,41 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)