NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

ISBNews
29.09.2017 14:06
A A A


Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2017 r. zanotowano deficyt w wysokości 951 mln euro wobec 1 659 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 739 mln euro nadwyżki w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 410 mln euro wobec 641 mln euro nadwyżki kwartał wcześniej.

"Saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. pogorszyło się o 11,6 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (23,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (18,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,8%" - napisał bank centralny w komentarzu.

W porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego w omawianym kwartale br. nastąpiła zmiana salda na rachunku bieżącym z dodatniego na ujemne.

"Deficyt w rachunku bieżącym wynikał przede wszystkim z pogorszenia ujemnego salda dochodów pierwotnych o 6,9 mld zł oraz dochodów wtórnych o 1,4 mld zł. Jednocześnie poprawie uległo saldo usług o 2,4 mld zł. Na deficyt w rachunku bieżącym wpłynęło także zmniejszenie się nadwyżki w obrotach towarowych o 5,7 mld zł" - czytamy dalej.

Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 3,8 mld zł. Oznacza to znaczącą poprawę tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r. Jest to konsekwencją większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE, które w II kwartale br. wyniosły 4,3 mld zł. W porównaniu do II kwartału 2016 r. były one wyższe o 3,8 mld zł, podano także.

(ISBnews)