ZUE ma umowę na modernizację linii kolejowej Trzebinia-Oświęcim za 372,8 mln zł

ISBNews
02.10.2017 12:14
A A A


Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia ? Zebrzydowice na odcinku Trzebinia ? Oświęcim". Wartość umowy wynosi 303,1 mln zł netto (372,8 mln zł brutto), podała spółka. Termin realizacji zadania to 44 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

"Bardzo cieszymy się z podpisania kolejnej, znaczącej umowy z PKP PLK SA na realizację projektu z zakresu infrastruktury kolejowej, w której pozycja Grupy ZUE jest bardzo silna. Po jej podpisaniu wartość naszego portfela zamówień wynosi ok. 1,8 mld zł. Czekamy na podpisanie kolejnych umów w przetargach, w których złożyliśmy najkorzystniejsze oferty. Po pozytywnym sfinalizowaniu wszystkich z nich, nasz portfel zamówień będzie opiewał na ponad 2,2 mld zł. Stabilna sytuacja płynnościowa, wysoki poziom dostępnych linii gwarancyjnych oraz posiadane zasoby kadrowe i sprzętowe pozwalają nam na realizację znacznej liczby kontraktów opiewających na wysokie kwoty oraz szeroką akwizycję nowych zleceń. Naszym celem jest jak najpełniejsze wykorzystanie dobrych rynkowych perspektyw, w tym unijnej perspektywy na lata 2014-2020" ? powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlano ? montażowych na odcinku Trzebinia ? Oświęcim, które obejmuje m.in. wykonanie robót branży konstrukcyjnej, inżynieryjnej, budowlanej, torowej, elektrycznej, teletechnicznej i geologicznej. Prace te mają na celu sprawniejszy przewóz pasażerów i towarów, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz lepszą obsługę podróżnych na stacjach i przystankach linii nr 93.

"Modernizacje tras kolejowych stwarzają nowe, lepsze możliwości podróży w aglomeracjach oraz między regionami i miastami. Dzięki realizowanym projektom Krajowego Programu Kolejowego powstaje spójna sieć kolejowa, zyskują pasażerowie pociągów, mieszkańcy, tworzą się także lepsze możliwości dla przewozów towarów"  ? powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, obecny na podpisaniu umowy.

Prace obejmą kompleksową wymianę 20 km torów między Trzebinią a Oświęcimiem. Po zakończeniu modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością rozkładową do 120 km/h. Natomiast przebudowa i remont obiektów inżynieryjnych, w tym 21 wiaduktów w Trzebini, Chrzanowie, Chełmku i Oświęcimiu, umożliwi płynną jazdę pociągów oraz dodatkowo zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i samochodowego, podano również.

Inwestycja ułatwi podróże w regionie oraz transport towarów na kolejowej trasie z Małopolski na Śląsk. Na stacjach i przystankach Chrzanów, Chełmek, Chrzanów Śródmieście, Chełmek Fabryka, Gorzów Chrzanowski będą także nowe, lepiej wyposażone perony, zapewniające łatwiejszy dostęp do pociągów, również osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Linia kolejowa nr 93 powstała w drugiej połowie XIX wieku. Obecnie wykorzystywana jest m.in do transportu węgla ze Śląska na południe Europy. Jest trasą międzynarodową, łączącą stację Trzebinia ze stacją Zebrzydowice, przebiegającą przez województwo małopolskie i śląskie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)