Miasta i PLK otrzymały kolejne 4,9 mld zł z POIŚ, alokacja przekroczyła 50% puli

ISBNews
03.10.2017 13:16
A A A


Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Alokacja środków z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na projekty transportowe w ramach obecnej perspektywy finansowej przekroczyła 50% dostępnej puli, poinformowali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i Ministerstwa Rozwoju (MR). Dziś zawarto umowy na dofinansowanie kwotą 4,9 mld zł kolejnych 14 projektów (wartych łącznie 8,8 mld zł) w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Gliwicach, Jaworznie i na kolei (gdzie beneficjentem są PKP Polskie Linie Kolejowe).
"Przekraczamy magiczny próg alokacji 50% w całej perspektywie finansowej" - powiedział dyrektor CUPT Przemysław Gorgol podczas konferencji prasowej.


"Fakt, że przekraczamy 50% kontraktacji i to, że ciągu ostatniego miesiąca podpisano umowy na ponad 20 mld zł świadczy o przyspieszeniu programu" - dodał wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Dziesięć inwestycji to projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu publicznego, obejmujące: budowę dwóch odcinków II linii metra, budowę nowych tras tramwajowych, nowy tabor tramwajowy i autobusowy. Realizowane będą w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gliwicach i Jaworznie. Dotacja unijna wynosi prawie 3 mld zł. W sumie zawarto już 35 umów o wartości ponad 13 mld zł, w tym prawie 7 mld zł to dofinansowanie UE (to prawie 68% alokacji POIŚ na transport miejski), poinformowali przedstawiciele instytucji.

Dwa projekty dotyczą miejskich inwestycji drogowych: M. St. Warszawy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przeznaczono na nie pond 210 mln zł z POIiŚ. Dotychczas w tym obszarze podpisano 32 umowy na kwotę ponad 39 mld zł. Ok. 19,4 mld zł to dofinansowanie UE, czyli 59% budżetu programu na drogi.

Pozostałe to warte 1,75 mld zł przedsięwzięcia dotyczące transportu kolejowego, realizowane w województwie łódzkim oraz dolnośląskim. W sumie w sektorze kolejowym zawarto 24 umowy na kwotę blisko 13,7 mld zł - prawie 9 mld zł to dotacja unijna (44,1% alokacje na kolej w programie). 
Wśród projektów, dla których podpisano dziś umowy znajdują się:
- budowa II linii metra w Warszawie wraz z zakupem taboru - etap III, warta 3,56 mld zł, z dofinansowaniem 1,95 mld zł
- przebudowa ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie od ul. Trakt Lubelski do planowanej trasy S2 za 82 mln zł (dofinansowanie 40 mln zł)
- budowa tunelu kolejowego od Łodzi Fabrycznej do stacji Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec za 2,36 mld zł z dofinansowaniem 1,63 mld zł
- modernizacja linii kolejowej nr 289 na odcinku Rudna Gwizdanów - Legnica za 243 mln zł z dofinansowaniem 122 mln zł
- budowa linii tramwajowej do Wilanowa w Warszawie za 1,19 mld zł (dofinansowanie 554 mln zł)
- budowa linii tramwajowej na Gocław w Warszawie za 396 mln zł (dofinansowanie 62 mln zł)
- budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową w Krakowie za 379 mln zł (dofinansowanie 151 mln zł)
- modernizacja wybranych torowisk tramwajowych w Krakowie za 140 mln zł (dofinansowanie 76 mln zł)
- budowa linii tramwajowej w Bydgoszczy od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej za 80,5 mln zł (dofinansowanie 48 mln zł)
- przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Toruńskiej w Bydgoszczy za 44 mln zł (dofinansowanie 27 mln zł)
- przebudowa torowisk tramwajowych w ul. Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu za 63 mln zł (dofinansowanie 27 mln zł)
- zakup 36 autobusów przez PKM Gliwice za 51 mln zł (dofinansowanie 29 mln zł)
- zakup 20 elektrycznych autobusów przez Jaworzno za 49 mln zł (dofinansowanie 31 mln zł)
- zakup specjalistycznego sprzętu i pojazdów przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej za 200 mln zł ze 170 mln zł dofinansowania.
 
(ISBnews)