BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 500 mln zł

ISBNews
03.10.2017 14:57
A A A


Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował 500 000 niezabezpieczonych obligacji serii BGK1021S015A o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości 500 mln zł, podał bank. Cel emisji obligacji nie został określony. 

"Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 3 października 2021 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK1021S015A" - czytamy w komiunikacie. 

Daty płatności odsetek ustalone zostały na: 3 kwietnia 2018r., 3 października 2018r., 3 kwietnia 2019r., 3 października 2019r., 3 kwietnia 2020r., 3 października 2020r., 3 kwietnia 2021r., 3 października 2021r., podano także. 

BGK podał, że wartość zaciągniętych przez bank zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. wynosi 88,3 mld zł. 

"Perspektywa kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 64 mld zł" - czytamy także. 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)