Bowim: Decyzja UC-S ws. 5,58 mln zł VAT ma rygor natychmiastowej wykonalności

ISBNews
04.10.2017 18:20
A A A


Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji doręczonej spółce Bowim 2 października br., określającej kwotę zobowiązania podatkowego w podatku VAT za miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r. w kwocie o 5,58 mln wyższej niż wynikająca z deklaracji podatkowych złożonych przez spółkę, podał Bowim.

"W wyniku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzja naczelnika (pomimo tego, że nie jest ona ostateczna) podlega wykonaniu, tym samym spółka, działając w dobrej wierze i w przeświadczeniu o bezpodstawności decyzji podjęła decyzję o dokonaniu wpłaty podatku wraz z odsetkami" - czytamy w komunikacie.

W opinii spółki, decyzja Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu jest niezasadna - spółka podała, że dochowała należytej staranności, nie miała wiedzy o nieprawidłowościach i prawidłowo dokumentowała wszystkie transakcje.

"Spółka jest także w posiadaniu oświadczenia dostawcy o braku jego uczestnictwa w transakcjach karuzeli podatkowej. W związku z powyższym spółka będzie nadal podejmowała działania prawne zmierzające do uchylenia decyzji Urzędu. W przypadku uchylenia decyzji, zapłacony podatek oraz odsetki będą podlegały zwrotowi spółce (wraz z odsetkami należnymi od organu podatkowego)" - czytamy dalej.

Wcześniej w tym tygodniu Bowim poinformował, że otrzymał od urzędu celno-skarbowego w Opolu decyzję o naliczeniu spółce dodatkowych 5,58 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. Zarząd podkreślił wówczas, że nie zgadza się z decyzją naczelnika urzędu i zapowiada odwołanie się od jego decyzji.

Jak tłumaczyła wtedy spółka, różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji, a kwotami zadeklarowanymi przez spółkę wynika z kwestionowanego przez Naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki. Podmioty, które dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu) dopuściły się bowiem nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)