Bowim: Dodatkowo naliczony VAT nie wpłynie na naszą bieżącą działalność

ISBNews
05.10.2017 10:54
A A A


Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Bowim ocenia, że dokonanie wpłaty dodatkowych 5,58 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT, zrealizowane na podstawie decyzji Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu nie wpłynie na bieżącą działalność grupy. Bowim ze względu na fakt, że decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności dokonał wpłaty, ale zapowiada odwołanie od decyzji, podała spółka. 

W ocenie zarządu spółki, opolski Urząd postanowił nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż za niecałe 3 miesiące doszłoby do przedawnienia sprawy. Jednocześnie podkreśla, że uregulowanie roszczeń nie wpłynie na bieżącą działalność Grupy.

"W przeszłości mieliśmy już podobną sytuację, która została rozstrzygnięta na naszą korzyść. Jesteśmy pewni swego - dochowaliśmy należytej staranności i prawidłowo udokumentowaliśmy wszystkie transakcje. Dodatkowo posiadamy oświadczenia dostawcy o braku jego uczestnictwa w transakcjach karuzeli podatkowej" - powiedział wiceprezes Bowimu Jacek Rożek, cytowany w komunikacie. 

Spółka przypomniała, że różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji, a kwotami zadeklarowanymi przez spółkę wynika z kwestionowanego przez naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki. Podmioty które dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu) dopuściły się bowiem nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT. 

"Decyzja Urzędu jest naszym zdaniem niezasadna, ponieważ nie mieliśmy pojęcia o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Dlatego też będziemy się od tej decyzji odwoływać i jesteśmy przekonani, że zostanie ona uchylona" - skomentował Rożek. 

W przypadku uchylenia decyzji, zapłacony podatek oraz odsetki będą podlegały zwrotowi spółce (wraz z odsetkami należnymi od organu podatkowego), podsumowano w komunikacie. 

Bowim podał wczoraj, że naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji doręczonej spółce Bowim 2 października br., określającej kwotę zobowiązania podatkowego w podatku VAT za miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r. w kwocie o 5,58 mln wyższej niż wynikająca z deklaracji podatkowych złożonych przez spółkę.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)