Best ustanowił prywatny program emisji obligacji na max. 250 mln zł

ISBNews
05.10.2017 16:33
A A A


Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Best ustanowił prywatny program emisji obligacji, który zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 mln zł, podała spółka.

"Program dopuszcza emisje w PLN oraz w EUR. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i będą oferowane inwestorom instytucjonalnym w trybie oferty prywatnej" - czytamy w komunikacie.

Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

"Szczegółowe parametry każdej serii obligacji emitowanej w ramach programu zostaną ustalone w odrębnych uchwałach zarządu spółki" - podano także. 

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)