Oferta konsorcjum ze spółką Introlu najkorzystniejsza na przebudowę instalacji

ISBNews
05.10.2017 16:59
A A A


Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Introlu w konsorcjum z Aqua Seen uznano za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w zakresie "Przebudowa instalacji dozowania dezynfektantów w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór", podał Introl.

"Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm w składzie: I4Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie - lider konsorcjum (spółka z 70% udziałem emitenta); Aqua Seen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - partner konsorcjum. Wartość wygranego przetargu wynosi 19,7 mln zł netto + VAT. Udział prac lidera konsorcjum stanowi ok. 65% wartości kontraktu" - czytamy w komunikacie.

Spółka dodała, że uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej (jedynej) oferty, przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)