Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
06.10.2017 18:33
A A A


Zarząd Venture Inc podjął uchwałę dotyczącą przydziału wszystkich oferowanych akcji serii G, tj. 15 mln sztuk, poinformowała spółka.

Gekoplast wydłużył pierwotny termin udzielonej włoskiemu K-Holding wyłączności na przeprowadzenie procesu due diligence spółki z 15 października do 31 października 2017 roku, podał Gekoplast.

CWA zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek, 9 października, podała Giełda.

Action miał szacunkowo 153 mln zł obrotów we wrześniu, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Skonsolidowane przychody Baltony w wrześniu 2017 roku wyniosły 28,2 mln. zł i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 28%, poinformowała spółka.

Erbud zawarł aneks do umowy na budowę zespołu uzdrowiskowo ? hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu, który zwiększa jej wartość o 23,31 mln zł do 77,36 mln zł, podała spółka.

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy został złożony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do Vistal Pref sp. z o.o., poinformował Vistal Gdynia.

Enter Air zawarł z TUI Poland umowę sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019 o szacunkowej wartości 81,4 mln USD netto (299,54 mln zł netto). Wartość kontraktu jest o 28% wyższa niż w przypadku analogicznej umowy sprzed roku i jednocześnie największa w historii Enter Air, podała spółka.

PKO Bank Polski podjął uchwałę w sprawie warunków emisji euroobligacji w ramach programu EMTN. Bank chce wyemitować papiery o wartości do 350 mln CHF, podał PKO BP. 

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Awbud zawarto transakcje, których przedmiotem było 867 150 akcji, podał Dom Maklerski BDM jako podmiot pośredniczący.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o powołaniu Tomasza Śledzia w skład zarządu i powierzyła mu pełnienie funkcji zastępcy prezesa ds. technicznych IX kadencji, poinformowała spółka.

Echo Investment w ramach oferty obligacji serii G, emitowanych w programie publicznych emisji obligacji, przydzieliło wszystkie 750 tys. papierów, podała spółka.

Rada nadzorcza Idea Banku powołała wiceprezesa Tobiasza Burego na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa od 6 października br., podał bank. W osobnym komunikacie bank poinformował, że rada powołała także Magdalenę Skwarzec do pełnienia funkcji członka zarządu począwszy od 6 listopada. 

Jarosław Augustyniak złożył rezygnację z funkcji prezesa Idea Banku ze skutkiem natychmiastowym tj. od 6 października br., podał bank. Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu złożył także Dominik Fajbusiewicz.

Spółki zależne od AmRest Holdings, AmRest Polska i AmRest Czechy, podpisały umowę kredytową z Bankiem Pekao, PKO BP i ING Bankiem Śląskim na 430 mln euro czyli ok. 1 848 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań i na finansowanie rozwoju spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym.

Columbus Energy z zakończonej emisji obligacji serii D pozyskał 4,535 mln zł, poinformowała spółka. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na sfinansowanie montażu kolejnych instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego.

Przychody CDRL - właściciela marki Coccodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły we wrześniu br. o 34% r/r i wyniosły 12,43 mln zł, podała spółka.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek na stworzenie Algorytmu Prawdziwego Życia (APŻ) złożony z programu sektorowego GameINN przez Huckleberry Games, spółkę z grupy Erne Ventures, poinformowało studio. Wartość dofinansowania wynosi 1 578 221,18 zł, a całkowity koszt projektu to około 2,6 mln zł.

Akcjonariusze AmRestu zdecydowali o przeniesieniu siedziby spółki z Polski do Hiszpanii, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 listopada o zmianie statutu spółki i upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 10 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 5 mln nowych akcji spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), wynika z projektów uchwał. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40 mln zł.

Zakłady Mięsne Henryk Kania rozpoczęły uzgodnienia z bankami w sprawie kredytów do kwoty ok. 495 mln zł w celu refinansowania zadłużenia oraz finansowania projektów inwestycyjnych, podała spółka.

PDH Polska - spółka celowa należąca do Grupy Azoty ? zdecydowała o rozszerzeniu realizowanej w Policach inwestycji o instalację polipropylenową i zmianie nazwy projektu na "Polimery Police", podała spółka. Przewidywana wartość budżetu projektu to 1,27 mld euro netto, w tym nakłady inwestycyjne w wysokości 983,8 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte we wrześniu 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 17,1 mln zł i były wyższe o 22,14% (14 mln zł) niż rok wcześniej, podała spółka. 

(ISBnews)