Kredyt Inkaso skorygował zysk netto do 5,12 mln zł w I kw. r.fin. 2017

ISBNews
09.10.2017 08:29
A A A


Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Kredyt Inkaso skorygował skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r. fin. 2017/2018 do 5,12 mln zł z 5,99 mln zł wcześniej wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny skorygowany został do 16,26 mln zł z  17,13 mln zł wcześniej  wobec 13,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,76 mln zł (skorygowane z 35,6 mln zł wcześniej) w I kw. r. fin. 2017/2018 wobec 30,64 mln zł rok wcześniej.

"Powodem korekty raportu okresowego jest zidentyfikowanie błędu polegającego na tym, że w pierwszym kwartale roku bieżącego roku obrotowego ujęto do przychodów kwotę, która uprzednio już została wykazana w skonsolidowanym raporcie rocznym spółki za rok obrotowy 2016/2017 a ujęta w księgach w okresie czwartego kwartału roku obrotowego 2016/2017. Wobec powyższego nieprawidłowo wykazano w raporcie okresowym wpłaty z tytułu wierzytelności o wartości 3 973 tys. zł oraz w związku z tym zawyżoną amortyzację pakietów o kwotę 3 107 tys. zł, co per saldo wpłynęło na przychody netto a następnie na wynik, zawyżając go o 865 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)