NCBiR i PKP PLK przeznaczą 50 mln zł na innowacyjne projekty w konkursie BRIK

ISBNews
09.10.2017 12:11
A A A


Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły konkurs BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej, którego budżet to 50 mln zł, poinformowali przedstawiciele instytucji. Celem konkursu jest wyłonienie 24 projektów, których realizacja przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego. Nabór wniosków ruszy 30 października.

"Dla nas kolej to bardzo ważny partner strategiczny. Nasze doświadczenia m.in. z programu Innotabor potwierdzają, że kolej to sektor innowacyjny, chłonny na tego rodzaju rozwiązania" - powiedział zastępca dyrektora NCBiR Aleksander Nawrat podczas konferencji prasowej.

"Budżet programu to 50 mln zł, 25 mln zł to wkład PKP PLK. To pierwszy w historii Polski tak duży program badawczy dedykowany infrastrukturze kolejowej" - dodał członek zarządu PKP PLK Włodzimierz Żmuda.

Harmonogram programu zakłada, że formalna i merytoryczna ocena wniosków nastąpi do I kw. 2018 r., a zawieranie umów z wykonawcami projektów w II kw. 2018 r. Horyzont czasowy programu to 2023 r. Jest przeznaczony dla jednostek naukowych, uczelni i firm z branży kolejowej.

Żmuda wyjaśnił, że wybrane projekty będą należały do 5 obszarów tematycznych:

- digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, co pozwoli na rozwój infrastruktury zgodnie z potrzebami,

- mniejsza ingerencja transportu kolejowego w środowisko,

- zwiększenie dostępności i wytrzymałości obiektów związanych z obsługą podróżnych,

- większa odporność infrastruktury na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich, w tym ochrona sieci trakcyjnej przed oblodzeniem lub kradzieżą,

- usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.

Wkład PKP PLK obejmuje środki własne spółki.

(ISBnews)