Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,5% m/m do 273,8 mld zł we wrześniu

ISBNews
11.10.2017 15:46
A A A


Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadł we wrześniu o 0,45% m/m do 273,81 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"We wrześniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych uległy lekkiemu spadkowi do 273,8 mld zł (-0,4%). Odpowiedzialne są za to przede wszystkim fundusze niedetaliczne, z których - według szacunków Analiz Online - wycofano przeszło -2,4 mld zł netto. Jednocześnie wzrosła wartość środków ulokowanych w funduszach detalicznych, przekraczając próg 150 mld zł. To wynik wysokiego dodatniego salda wpłat i wypłat (wg szacunków Analiz Online +1,1 mld zł), ale też wyniku zarządzania" - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że za ogólny spadek wartości aktywów odpowiedzialne są fundusze aktywów niepublicznych. We wrześniu wartość kapitału zgromadzonego w produktach z tego segmentu uległa obniżeniu o blisko -2,6 mld zł. W efekcie aktywa w nich zgromadzone spadły poniżej 100 mld zł.

"Zmniejszyły się także aktywa funduszy realizujących strategię o wyższym ryzyku - akcyjnych (-0,4 mld zł) oraz rynku surowców (-50 mln zł). Mimo dobrej koniunktury na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych polscy inwestorzy stronią od produktów skupiających się na akcjach. Jeśli chodzi o drugi z segmentów, oprócz braku zainteresowania klientów, aktywom zaciążył także spadek cen metali szlachetnych. Zmniejszeniu uległa także wartość kapitału ulokowanego w funduszach absolutnej stopy zwrotu" - czytamy dalej.

Największy przyrost aktywów odnotowały natomiast we wrześniu fundusze gotówkowe i pieniężne (+0,8 mld zł). Od początku roku wartość inwestycji w tym segmencie zwiększyła się o przeszło +5 mld zł - najwięcej na całym rynku. Istotnie wzrosła również wartość środków w funduszach dłużnych, wśród których największym zainteresowaniem klientów cieszą się fundusze obligacji korporacyjnych. Aktywa w całym segmencie wzrosły o przeszło +0,6 mld zł (+1,3% m/m).

"Od początku roku zwiększa się również wartość kapitału ulokowanego w funduszach mieszanych. We wrześniu, głównie za sprawą dodatniego bilansu sprzedaży, aktywa zwiększyły się o +0,2 mld zł. Także i w tym segmencie daje o sobie znać wysoka skłonność klientów do zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji - najchętniej wybierane są bowiem produkty stabilnego wzrostu. Rosły również aktywa w najmniejszych grupach funduszy na rynku - nieruchomości i sekurytyzacyjne. W pierwszym przypadku o wyniku zadecydowały wpłaty od klientów, natomiast w drugim dodatni wynik zarządzania" - czytamy także w materiale.

(ISBnews)