Auto Partner założył spółkę w Rumunii

ISBNews
11.10.2017 16:08
A A A


Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Auto Partner założył spółkę w Rumunii i objął w niej 100% udziałów, poinformowała spółka.

"Auto Partner powołał na podstawie aktu założycielskiego spółkę zależną na prawie rumuńskim pod nazwą AP Auto Partner RO s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie, w której objął 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy powołanej spółki wynosi 531.280 RON, co stanowi równowartość około 500 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Powołanie AP Auto Partner RO s.r.l. potwierdza realizację przyjętej strategii rozwoju polegającej na rozszerzaniu działalności o nowe rynki, w tym zagraniczne oraz dalszym wzroście skali działania, podano także.

We wrześniu br. Auto Parter informował że planuje w tym roku otworzyć jedną filię, zaś w 2018 r. jeszcze przynajmniej kilka. Miał wtedy 79 filii.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r. 

(ISBnews)